Avtale med FO om rådgivning

Modum Bad har inngått avtale med Fellesorganisasjonen (FO) om kurs og rådgivning for deres ledermedlemmer. - De står i en særskilt arbeidssituasjon og trenger et målrettet tilbud. Denne avtalen er derfor en viktig brikke for oss i arbeidet videre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Nyhetsartikkel publisert 11/12/19

– Avtalen med Villa Sana, Modum Bad er en viktig brikke for oss i arbeidet videre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesforbundet.

– Ledermedlemmer er en viktig medlemsgruppe som vi gjerne vil rekruttere og beholde. De står i en særskilt arbeidssituasjon og trenger et målrettet tilbud. Denne avtalen er derfor en viktig brikke for oss i arbeidet videre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Ivareta balansen

Det var på landsstyremøtet i mai 2019 at FO ble enige om å inngå en avtale med Modum Bad om kurs og rådgivningstimer for sine ledere.
– Tilbudet er tenkt å sette det enkelte ledermedlem i stand til å oppdage nye muligheter for å ivareta balansen mellom arbeidslivets krav og egne behov og sårbarhet, sier Kvisvik.
– Vi gleder oss til samarbeidet med Modum Bad og er spent på oppslutning om og utbyttet av det kommende tilbudet.

Leder Ingunn Amble ved Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana ønsker flere bedrifter og arbeidstakerorganisasjoner velkommen til å ta kontakt for å få del i erfaringer om forebyggende arbeidshelse.

– Nyttig for flere

Villa Sana har i mange år hatt avtaler med SOP i legeforeningen, sykepleierforbundet og tannlegeforeningen. Nesten 6000 personer har benyttet seg av tilbudet de 20 årene Villa Sana har eksistert. Leder Ingunn Amble bekrefter at senteret også får mange henvendelser fra andre yrkesgrupper og satser nå enda bredere på arbeidshelse.
– Vi tror vår erfaring og kompetanse vedrørende forebyggende arbeidshelse kan være nyttig for flere yrkesgrupper sier Amble.

– Bedre rustet

Gjennom kurs- og rådgivningstilbudet på Villa Sana settes yrkesutøverne bedre i stand til å ivareta balansen mellom arbeidslivets krav og egne behov, samt definere egen sårbarhet.
– Det gjør dem bedre rustet når nye utfordringer kommer, sier Amble.
Det overordnede målet vil være å forebygge utbrenthet og sykefravær. Erfaringene er at dette kan ha positive ringvirkninger også for arbeidstakernes familier og for den enkeltes livskvalitet.

Les mer om kurs- og rådgivningtilbudet til FO-medlemmene i deres eget fagblad Fontene. Klikk her.

11.12.2019
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF