Åpner samtaletilbud for unge voksne

Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad åpner gratis sjelesorgstilbud for unge voksne i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 21/08/17

– Ventil er for unge voksne i alderen 18-30 år, sier prosjektleder Johne Stødle ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.

 

-Unge voksne er i en livsfase hvor mye skjer. Ikke alt blir som man hadde tenkt. Gjennom prosjektet Ventil ønsker vi å tilby samtaler til denne aldersgruppen, sier Johne Stødle, prosjektleder og instituttprest.

Alderen 18-30 år er for de fleste en fase av livet preget av oppbrudd og mange valg. Livet ligger åpent, men samtidig kan denne tiden også være krevende.

– Man skal kanskje flytte hjemmefra for første gang, ha egen økonomi, lage mat, trene og håndtere studiene. I tillegg kommer de eksistensielle spørsmålene: Hvem er jeg, hvem skal jeg bli, hvem skal jeg elske? Forskning fra 2014 viser også at 26 prosent av alle studenter ofte eller svært ofte kan oppleve seg ensomme, og 10 prosent har et svakt nettverk rundt seg, sier Johne Stødle,

Et samtaletilbud

Stødle brenner for å gjøre noe for denne aldersgruppen. I tett samarbeid med staben på Insitutt for Sjelesorg samt Randi Camilla Raustøl ved Diakonova, har han skapt samtaletilbudet Ventil.

– Hovedtanken er å gi sjelesorg og være en støtte for unge voksne. For en del år siden var man kanskje veletablert når man var i midten av 20-årene. Nå har hele ungdomsfasen forskjøvet seg. Uavhengigheten blir idyllisert og vennskap har blitt en relasjonsmodell. Lengsel etter romantisk kjærlighet er likevel der. Noen etablerer seg i denne fasen, og får kanskje to-tre barn. Vi snakker derfor ikke om en ensidig målgruppe.

Snakke om alt

– Hva går sjelesorgen i Ventil ut på?

– Mange tror man må ha opplevd en krise eller stor sorg for å gå i sjelesorg. Men man kan snakke om alt og få hjelp til å sortere tankene. Mange etablerer egen tro i begynnelsen av 20-årene. Under utdannelsen kan man møte andre holdninger som utfordrer. Det kan føre til troskrise. I sjelesorgen knyttes tro og liv sammen.

– Hvorfor navnet Ventil?

– Ordet sjelesorg kommuniserer ikke like godt i alle sammenhenger. Ventil kommer av å ventilere, altså puste eller lufte noe fra sitt indre. Det er noe jeg tror alle kan relatere seg til.

Her i Modum Bads bygning på Uranienborg i Oslo, vil tilbudet Ventil holde hus.

Et gratis tilbud

Hva gir Ventil tilbud om?

– Det er et sjelesorgstilbud  som tilbys på kveldstid tirsdag og torsdag. Vi holder til i Modum Bads avdeling i Oslo. Åtte sjelesørgere er engasjert på frivillig basis. De er alle prester og vil gå i turnus.

– Hvor mange samtaler kan man få?

– Man får tilbud om fem samtaler, med mulighet for fem nye.

– Hvem kan ta kontakt?

– Det er ingen kriterier. Man trenger ingen henvisning fra lege.

Via et bestillingsskjema på nettsiden www.ventiloslo.no kan man ta kontakt og skrive noen stikkord om seg selv. Deretter blir man tildelt sjelesørger.

– Om man trenger en annen type hjelp er dette en avklaring man vil gjøre i første samtale, sier Stødle.

 

Eksistensielle spørsmål

En av de frivillige sjelesørgerne som skal delta er Karen Marie Lereim Sævereid. Hun har tro på at man gjennom Ventil kan nå en gruppe mennesker som ellers ikke oppsøker sjelesorg. Sævereid har også tro på at sjelesorg kan ha en terapeutisk virkning, selv om fokuset er litt annerledes enn i terapi.

– Fra min bakgrunn som sykepleier, diakon og menighetsprest vet jeg at de eksistensielle spørsmålene blir store når man er i krise. Da er det godt å ha noen å snakke med som er rustet til å møte disse spørsmålene, sier Sævereid.

 

– Et ønske

– Vi har lenge hatt et ønske om å starte et samtaletilbud i Oslo og nå er vi endelig i gang, sier Kristin Leite, daglig leder på Institutt for Sjelesorg.

– Med en flott gjeng med frivillige sjelesørgere, som alle er kvalitetssikret av IFS, har vi tro på at dette skal bli et flott tilbud. Kirsti Mosvold og Sjur Isaksen, begge med lang erfaring og faglig tyngde innen kristen sjelesorg, blir med som veiledere av de frivillige. På den måten blir de godt ivaretatt og får en flott mulighet til faglig utvikling.

 

FAKTA OM VENTIL OSLO

  • Et nytt sjelesorgstilbud for unge voksne
  • Aldersgruppe: 18-30 år
  • Åtte sjelesørgere er engasjert på frivillig basis
  • Institutt for Sjelesorg og Modum Bad står bak tilbudet
  • Ligger i Eilert Sundtsgate 34 i Oslo
  • Igangsettes ved studiestart høsten 2017
  • Tilbudet er gratis
  • www.ventiloslo.no

 

21.08.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF