Behandling av traumer og rus

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo har i over seks år drevet behandlingsgrupper for mennesker med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse. Behandlingsopplegget er beregnet for de som bruker eller har brukt rusmidler til å håndtere symptomer på kompleks PTSD.

Nyhetsartikkel publisert 27/09/23

“Målet med gruppene har blant annet vært å våge å bli kjent med egne indre reaksjoner, utforske alternative valg som kan redusere bruk av rusmidler, samt redusere skam”, skriver behandlerne Ellen Skilhagen og Jørgen Rygh.

 

Lege Jørgen Rygh

Psykolog Ellen Skilhagen

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo har i over seks år drevet behandlingsgrupper for mennesker med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse. Behandlingsopplegget er beregnet for de som bruker eller har brukt rusmidler til å håndtere symptomer på kompleks PTSD.
Traumesymptomer og rusmiddelmisbruk henger ofte sammen. Mange vil ha behov for at behandling retter seg inn mot både traume- og ruslidelsen samtidig. I behandlingsgruppene i Traumepoliklinikken har vi tatt utgangspunkt i manualen “Tilbake til nåtid» og gjort tilpasninger for personer som også strever med rusmiddelbruk.

Nye måter

I gruppene har deltakerne lært om traumereaksjoner, og utforsket hvordan disse kan ha sammenheng med rusmiddelbruk. Vi har utforsket nye måter å møte følelser, tanker og kroppsreaksjoner på, og undersøkt om dette kan redusere bruk av rusmidler. Eksempelvis har vi sett på hvordan abstinens og rusmiddelvirkning kan trigge traumereaksjoner. Vi har også undersøkt om øvelser som øker tilstedeværelse i nåtid kan gi mindre sug etter rus.

 

“Målet med gruppene har blant annet vært å utforske alternative valg som kan redusere bruk av rusmidler”

 

Deltakerne har vært på ulike steder i sin rusmestring, og det har ikke vært et krav at deltakerne har rusfrihet som mål. Man kan imidlertid ikke møte merkbart rusmiddelpåvirket til gruppe. Målet med gruppene har blant annet vært å våge å bli kjent med egne indre reaksjoner, utforske alternative valg som kan redusere bruk av rusmidler, samt redusere skam. Vi har lagt vekt på å utvikle en gruppekultur preget av trygghet, forutsigbarhet, respekt, utforsking, ansvar og kunnskapsformidling.

 

Traumepoliklinikken i Oslo holder til i dette bygget i Eilert Sundtsgate 34.

 

 

En viktig del av behandling

Erfaring fra gruppene viser at mange av deltakerne opplevde at gruppeopplegget ble en viktig del av en lengre behandlingsprosess. Flere ga tilbakemelding om at de opplevde at man i gruppen arbeidet med årsaken til rusbruken, ikke bare rusatferden. De opplevde også økt evne til å stoppe opp i situasjoner der de ellers ville brukt rusmidler. Gruppen ble for flere en arena der de kunne oppleve fellesskap og aksept. Dette reduserte følelse av ensomhet og annerledeshet, og ble viktig for endring.

“Gruppen ble en arena der man kunne oppleve fellesskap og aksept”

 

Denne artikkelen oppsummerer nærmere hvordan gruppene er lagt opp, gruppens innhold og refleksjoner og erfaringer fra arbeidet:
https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2022/12/utvikling-av-en-integrert-behandlingsmodell-rus-og-traumepasienter

Artikkelen er forfattet av lege Jørgen Rygh og psykolog Ellen Skilhagen ved Traumepoliklinikken, Modum Bad.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF