Mangel på støtte i oppvekst kan føre til kroppslige plager

I en nylig publisert artikkel i The British Journal of Psychotherapy, har vår psykiater Peter McGovern satt søkelyset på hvordan traumer og omsorgssvikt i tidlig barndom kan føre til udefinerbare fysiske symptomer i voksenlivet.

Nyhetsartikkel publisert 30/10/23

– Det er en stor ære å bli publisert i et anerkjent tidsskrift som The British Journal of Psychotherapy, sier Peter McGovern. Han ser frem til å presentere funnene sine på et kveldsseminar ved Institutt for Psykoterapi i januar 2024.

Les artikkelen her

I artikkelen utforsker McGovern hvordan kroppslige plager med psykisk bakgrunn (somatisering) har blitt forstått over tid, både historisk og i vår moderne tid.
– Somatisering refererer til ideen om at emosjonelle eller psykologiske problemer kan vise seg som fysiske symptomer, forklarer psykiateren.

“Mangelpatologi” innebærer at psykiske utfordringer kan oppstå ved mangel på viktige aspekter i oppveksten

 

“Mangelpatologi”

Han mener det kan være nyttig å betrakte somatisering som et problem knyttet til det som kalles «mangelpatologi».
– Mangelpatologi innebærer at psykiske utfordringer kan oppstå når folk opplever en mangel eller underskudd av viktige aspekter i oppveksten. For å forstå dette konseptet bedre, kan du tenke på en persons emosjonelle velvære som en plante som trenger visse næringsstoffer for å vokse. Hvis disse næringsstoffene mangler, vil ikke planten trives. På samme måte kan somatisering oppstå når folk mangler viktig emosjonell eller psykologisk støtte.

Et “falskt selv”

McGovern kombinerer denne ideen med Donald Winnicotts teori om selvet, for å hjelpe oss å forstå hvorfor folk opplever somatisering. Winnicott var en berømte Engelsk psykoanalytiker og barnelege.
– Somatisering er knyttet til utviklingen av det Winnicott kalte et «falskt selv». Dette «falske selvet» fungerer som et beskyttende skjold eller en maske som vi skaper for å beskytte oss når vi har opplevd tøffe tider eller når viktige emosjonelle behov ikke har blitt møtt, spesielt i våre tidlige år, sier McGovern.
– Eller enklere forklart: Når folk ikke får den emosjonelle støtten de trenger i oppveksten sin, skaper de en beskyttende maske (det ‘falske selvet’) som også kan føre til fysiske symptomer.

 

“Når folk ikke får den emosjonelle støtten de trenger i oppveksten, skaper de en beskyttende maske som kan føre til fysiske symptomer”

 

Trygt og støttende miljø

I terapi er målet å hjelpe enkeltpersoner med å finne mening i sine opplevelser, uttrykke følelsene sine og komme til rette med det faktum at de ikke fikk oppfylt de emosjonelle behovene sine i oppveksten.
– Alt dette bør skje i et trygt og støttende miljø, som kanskje ikke var tilgjengelig for dem tidlig i livet.
Til syvende og sist er målet med terapi å hjelpe folk til å gjenopprette balanse og få en dypere forståelse av seg selv.
– Når de åpent kan uttrykke sin sårbarhet og møte de emosjonelle behovene sine, er de mindre tilbøyelige til å stole på det beskyttende «falske selvet» eller oppleve de fysiske symptomene som ofte følger med det, sier McGovern.

En stor ære

– McGovern jobber til daglig som psykiater ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Han synes det er en stor ære å bli publisert i et anerkjent tidsskrift som The British Journal of Psychotherapy. Han ser frem til å presentere funnene sine på et kveldsseminar ved Institutt for Psykoterapi i januar.

info@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF