Nytt verktøy for å oppdage dissosiativ lidelse

– Mange med dissosiative lidelser får ikke den rette diagnosen eller den rette hjelpen, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen. Hun mener lidelsen ofte forveksles med noe annet. Derfor har hun i samarbeid med kollegaer fra Traumeavdelingen oversatt manualen SCID-D som gis ut på norsk høsten 2023.

Nyhetsartikkel publisert 30/07/23

– Det er så viktig at dissosiativ lidelse blir oppdaget og kartlagt hos pasientene. Denne manualen, SCID-D, er det verktøyet som gjør at man kan stille rett diagnose, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen.

 

– Dissosiativ lidelse forveksles ofte med noe annet, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen.
Hun mener det beste verktøyet for å oppdage og kartlegge dissosiativ lidelse er det kliniske intervjuet «Semi-strukturert Klinisk Intervju for Dissosiative Symptomer og Lidelser» (SCID-D). Det er utviklet av amerikanske Marlene Steinberg, M.D. Intervjuet er validert, brukt i forskning, og benevnes som «gull-standarden» for kartlegging av dissosiative lidelser. I oktober vil den komme i norsk utgave.

“SCID-D er det verktøyet som gjør at man kan stille rett diagnose”

 

Kan forveksles

– Manualen er et komplisert verktøy og man må ha opplæring for å bruke den, men det er likevel det verktøyet som gjør at man kan stille rett diagnose, sier Jepsen.
– Hvorfor er rett diagnose så viktig?
– Fordi dissosiativ lidelse ligner på så mye annet. Lidelsen kan for eksempel forveksles med bipolar lidelse, psykose- eller borderline- lidelser. Disse lidelsene kan ha noe av det samme mønsteret som dissosiative lidelser, for eksempel store stemningssvingninger og hallusinasjoner. Behandlingen av disse lidelsene er imidlertid helt forskjellige, understreker Jepsen.
Psykiateren har snart 25 års erfaring bak seg når det gjelder behandling av traumepasienter. Til daglig er hun overlege i Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad.

“Behandlingen av en dissosiativ lidelse er vesentlig forskjellig fra behandlingen for andre psykiske lidelser”

Må ha psykoterapi

I avdelingen møter hun mange pasienter som dessverre er blitt feildiagnostisert opp gjennom sin sykdomshistorie.
– Mange har hatt mange forskjellige diagnoser og dermed mange forskjellig behandlingsforløp – uten at det førte frem. Det gjelder også bruk av lite effektive medisiner, men med svært negative bivirkninger. Behandlingen av en dissosiativ lidelse er vesentlig forskjellig fra behandlingen for andre psykiske lidelser. Det handler om traumefokusert psykoterapi. Medisiner har kun en liten plass i kortere perioder – hvis noen overhodet. Den dissosiative lidelsen kunne vært oppdaget dersom man hadde brukt det rette verktøyet. Både pasienten og familiene blir lidende under dette. Ikke minst koster det samfunnet store ressurser når syke og lidende mennesker ikke får en behandling som gir bedring.

SCID-D-manualen lanseres på norsk 18. oktober.

 

Bør screenes

Ellen K.K. Jepsen mener alle psykiatriske pasienter som har traumer i sin historie, bør screenes for dissosiasjon. Dette gjelder spesielt traumer som har oppstått under oppveksten.
– De fleste dissosiative lidelser er posttraumatiske utviklingslidelser – oppstått i barndom eller oppvekst. Peker det i den retning, bør man gjennomføre et diagnostisk intervju.
Mange pasienter som kalles «behandlingsresistente», og har hatt mange diagnoser og lite effektive behandlinger bak seg, kan ha en dissosiativ lidelse. De bør derfor undersøkes for dissosiasjon, mener Jepsen.

“SCID-D-manualen oversatt til norsk og blir utgitt på Modum Bads eget forlag i oktober”

 

Ikke vært tilgjengelig på norsk

– Internasjonalt anses SCID-D som det beste verktøyet, opplyser den erfarne psykiateren.
En tidligere versjon av SCID-D kartla dissosiative lidelser etter det amerikanske DSM-klassifikasjonssystemet. Den nye versjonen gir hjelp til å kartlegge etter både DSM-5 og ICD11-systemet.
– SCID-D har ikke vært tilgjengelig på norsk de siste 15 årene. Den tidligere versjonen gikk ut av salg rundt 2007. Og nettopp denne versjonen har Ellen Jepsen i årene etterpå. Hun har også holdt kurs i bruken av verktøyet. Forfatter Marlene Steinberg har gitt tillatelse til at kursdeltakerne har fått utdelt kopier. Nå er altså den nye oppdaterte versjonen av SCID-D-manualen oversatt til norsk og blir utgitt på Modum Bads eget forlag i oktober.

Psykiater Ellen Jepsen sitter med SCID-D-manualen i hendene

I forbindelse med lanseringen 18. oktober vil Ellen K.K. Jepsen undervise og gi en innføring i den norske versjonen av SCID-D.

 

Lansering og kurs

– Hvem kan ha bruk for dette verktøyet?
– Fagpersoner innen psykisk helsevern som har traumepasienter og andre pasienter med sammensatte symptomprofiler i behandling. Man må imidlertid ha inngående kjennskap til pasientenes problematikk og ha opplæring i dette verktøyet for å kunne bruke det riktig, understreker Jepsen.
Lansering av den nye, norske versjonen av SCID-D skjer på Modum Bad 18. oktober. Da holdes et kartleggingskurs hvor Ellen K.K. Jepsen skal undervise.

Les mer om kurset her.

Ellen K.K. Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer med særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker har Ellen Jepsen vært tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal for Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), sitter i styret for og leder ESTD sin forskningskomité.

Share Button
Print Friendly and PDF