Traumerelatert dissosiasjon

kr 398

– en behandlingsmanual på norsk. Den første boken som tilbyr strukturert ferdighetsstrening for personer med traumerelaterte dissosiative lidelser.

Utgitt: Modum Bad, 2014
ISBN: 978-82-92014-19-6
Format: Heftet
Sider: 442

 

  • Boon, Steele og van der Hart integrerer oppdaterte teorier og terapier omkring traumer og dissosiasjoner.
  • Leseren får en guide til å forstå dissosiasjon og ulike måter å håndtere dissosiative reaksjoner og utvikle varige ferdigheter for å håndtere effektene.
  • En nyttig håndbok for terapeuter som jobber med klienter som er rammet av disse problemene.

Dette er den første boken som tilbyr strukturert  ferdighetstrening for personer som lider av traumerelaterte dissosiative forstyrrelser. Boon, Steele og van der Hart anvender en praktisk integrering av oppdaterte viktige teorier og terapier omkring traumer og dissosiasjon.  De tilbyr en nyttig kombinasjon av korte, informative kapitler, hjemmearbeidsskjema og øvelser som fremmer grunnleggende mestringsprinsipper for dagligliv og følelsesliv for mennesker som er rammet av dissosiative lidelser. Boken kan brukes både i grupper og i individuell terapi.

Boken innledes med et overblikk over dissosiasjon og tilhørende symptomer. Videre lister forfatterne opp spesifikke ferdigheter for å håndtere dem gjennom å lære å reflektere, forstå og håndtere følelser, utfordre dysfunksjonelle tanker, håndtere sinne, frykt, skam og skyld, håndtere triggere, lære å håndtere trangen til selvskading og ta små skritt i retning av å forbedre relasjonen til andre mennesker. De tilbyr hverdagsøvelser som hjelp til å få bedre og sunnere rutiner for søvn, spising og aktivitet, samt å strukturere fritiden slik at man får slappet av, reflektert og samlet energi. En guide for veiledere i siste del av boken inneholder en struktur for oppstarts- og avslutningsmøter i en gruppe. Hjemmearbeidsskjema etter hvert kapittel bryter opp mestringsstrategiene i små, oppnåelige mål.

Med denne boken tilgjengelig har leserne en oversiktlig og grundig guide til å forstå dissosiasjon og traumatiske minner og utvikle varige ferdigheter for å håndtere effektene. Den vil også tjene som en nyttig håndbok for terapeuter som jobber med klienter som er rammet av disse problemene.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.

Modum Bad arrangerer også fagkurs  innenfor temaet