Psykologisk førstehjelp – for barn 4 – 7 år

kr 1.247

En verktøypakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner

1 på lager

Bli kjent med tenkebamsene

Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlag for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, og det som oppstår underveis. Grønne tanker – glade barn brukes som en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna, og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet kan også brukes for å hjelpe barn som trenger å bli mindre hemmet av sinne og/eller engstelse. Tenkebamsene Grønn og rød skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler. Det følger fire bamser med i esken.

Grønne tanker – glade barn er utviklet i samarbeid med flere barnehager og er en del av Psykologisk Førstehjelp, et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom.

Pakkens innhold:

  • Barneboken Sint og glad i barnehagen
  • Flippover til bruk i samlingsstund
  • Veileder for barnehagepersonell og fagfolk i hjelpetjenestene
  • Tenkebamsene Grønn og Rød (to sett)

Forfatteren Solfrid Raknes er psykologspesialist. Hun har vunnet flere priser for utviklingen av Psykologisk førstehjelp, blant annet Åse Gruda Skards pris (2013) for popularisering av psykologisk kunnskap og helse Vest sin innovasjonspris (2012).

NB! Ved bestilling av mer enn et produkt i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.