Werp og Flatø i styret

Lars Erik Flatø ble ny styreleder ved Modum Bad høsten 2014. Anders B. Werp ble valgt til styremedlem.

Nyhetsartikkel publisert 20/01/15

Lars Erik Flatø (i midten) ble styreleder ved Modum Bad høsten  Til høyre nestleder Halfdan Aas. Anders B. Werp (til venstre) gikk inn som nytt styremedlem.

Lars Erik Flatø (i midten) ble styreleder ved Modum Bad høsten 2014. Til høyre nestleder Halfdan Aas. Til venstre nytt styremedlem Anders B. Werp.

Lars Erik Flatø (i midten) ble styreleder ved Modum Bad i høst. Til høyre nestleder Halfdan Aas. Anders B. Werp (til venstre) gikk inn som nytt styremedlem.

Lars Erik Flatø er ny styreleder ved Modum Bad. Han tiltrådte høsten 2014 da han tok over vervet etter Trond Tostrup. Flatø er til daglig administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

– Noe unikt
– Hvorfor takket du ja til styrelederjobben?
– Jeg har fulgt Modum Bad fra sidelinjen i mange år, og opplever at sykehuset representerer noe unikt i Norge innen psykisk helsevern. Dette både hva angår profilen på det kliniske tilbudet og på et betydelig bidrag innen forskning og kunnskapsdeling. Jeg vil gjerne gjøre hva jeg kan for å sikre og utvikle virksomheten framover.

– Hva er dine tanker om Modum Bads fremtid innen psykisk helsevern?
– De statlige helseforetakenes tilbud blir stadig mer standardisert, og døgnbehandling marginaliseres. Modum Bad bidrar til at pasienter som ikke får adekvat tilbud innen helsetjenesten forøvrig har et viktig alternativ.

– Hva er de viktigste oppgavene akkurat nå? 
– Modum Bad fikk i 2014 en avtale med Helse Sør-Øst som ikke er tidsavgrenset. Det er positivt, fordi vi heretter  ikke vil bli utsatt for usikkerhet gjennom å være på anbud hvert fjerde år. Men rammene for vår virksomhet er strammet noe inn. Vi er derfor avhengige av å hente noe pasienter gjennom ordningen med “Fritt pasientvalg” som er varslet innført i løpet av 2015. Sett fra en styreleders ståsted er dette den mest utfordrende oppgaven for sykehuset på kort sikt.

– En kompetanseorganisasjon

Stortingsrepresentant Anders B. Werp fra Øvre Eiker trådte inn i styret i høst. Han fremholder to grunner til at han takket ja til muligheten.
-Det ene er at Modum Bad i aller høyeste grad er en kompetanseorganisasjon som det er spennende å være med og utvikle videre. Det andre er at psykisk helse er et viktig felt som man må gi rom, kunnskap og muligheter til å ta vare på og forbedre. Samfunnet er krevende, og vi må ha mulighet til å ta vare på de som av ulike grunner må stoppe opp og ha hjelp.
    – Hva er de viktigste oppgavene for styret akkurat nå?
– Vi må jobbe for å utvikle det økonomiske grunnlaget og til rette for videre utvikling. Det er også viktig at Modum Bad fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass, slik at dyktige fagfolk blir og nye medarbeidere rekrutteres, sier Werp.
Professor Jan-Ivar Røssberg ble også nytt styremedlem høsten 2014. Halfdan Aas, klinikkdirektør i Vestre Viken, er styrets nestleder. En oversikt over hele Modum Bads styre finner du her.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF