Werp fratrer stillingen

Anders B. Werp fratrer stillingen som administrerende direktør ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 17/12/21

I pressemeldingen fra styret heter det:
Administrerende direktør Anders B. Werp har sammen med styret kommet til at det nå er et naturlig tidspunkt å legge grunnlaget for ledelsen av Modum Bad inn i en tid med mer normale driftsforhold. Werp ønsker å fratre som administrerende direktør, slik at ny ledelse kan begynne med blanke ark. Styret og Werp har på bakgrunn av dette blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet. Werp fratrer nå, men vil likevel stå til disposisjon for Modum Bad i de nærmeste månedene fremover.

Utfordrende periode

– Det falt på mine skuldre å lede Modum Bad gjennom den kanskje mest utfordrende perioden i virksomhetens historie. Omfattende smitteverntiltak og krevende tilpasninger har satt sitt preg på driften gjennom snart to år. Takket være den store innsatsen fra alle ansatte har vi ikke mistet fotfestet. Fundamentet er godt for god behandling av pasienter og for de ansattes arbeidsplasser også i tiden som kommer. Jeg vil takke de ansatte for godt samarbeid og fremragende innsats gjennom en lang og utfordrende pandemi. Jeg vil også takke styret for et tillitsfullt og godt samarbeid, sier Werp.

– Takknemlig

– Anders B. Werp startet umiddelbart etter nedstengningen i mars 2020, og ledet Modum Bad gjennom en av de mest krevende fasene vi har opplevd. Det står respekt av måten han håndterte en akutt situasjon på og vi er svært takknemlig for innsatsen han har lagt ned i en ekstraordinær periode. Styret har forståelse for den helhetlige vurderingen om å fratre nå. Anders er en person med høy integritet og med stort engasjement for Modum Bads formål og brede virksomhet. Det har vært en glede å samarbeide med ham, sier styreleder Øyvind Håbrekke.
Anders B. Werp har også tjent Modum Bad som styremedlem fra 2014 og frem til han ble ansatt som administrerende direktør. Han kom til Modum Bad fra stillingen som statssekretær i Samferdselsdepartementet og har også vært stortingsrepresentant for Høyre i Buskerud.

Tangen Hole fungerende direktør

Styreleder Håbrekke sier styret nå vil igangsette prosessen med å finne Werps etterfølger.
– Jorunn Tangen Hole fungerer inntil videre som direktør og med det vet vi at oppgaven er i trygge hender, avslutter Håbrekke.

17.12.21
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF