– Vold er utøverens ansvar

- Vold er utøverens ansvar, sier Modum Bads psykologspesialist Hanne Netland Simonsen.

Nyhetsartikkel publisert 01/09/17

 

 

Hanne Netland Simonsen

Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo forteller om vold i nære relasjoner i en video laget av Norsk psykologforening. I videoen beskriver hun vanlige reaksjoner på vold, og hvorfor det kan kreve svært mye å bryte ut av et voldelig forhold.

– Vold er utøvers ansvar

Mange voldsutøvere vil forklare volden ved å fremstille partneren som provoserende og vanskelig å leve med. Også mange voldsutsatte vil akseptere en slik forklaringsmodell.
– En slik forståelse av vold i nære relasjoner undergraver sannheten om at volden er utøverens ansvar. Den undergraver også at vold er alvorlig og farlig, sier Netland Simonsen.

Blir ikke trodd

Mange utsatt for vold i parforholdet, opplever å ikke bli trodd og kan føle seg ansvarliggjort for volden partneren deres utøver. Noen betviler også sin egen virkelighetsoppfatning. God kunnskap om normale reaksjoner på vold er viktig, for å forstå hva den voldsutsatte trenger, og for å kunne gi adekvat hjelp.

For å lese mer og se videoen, klikk på bildet under:

Share Button
Print Friendly and PDF