Vold mot barn tema under FN-besøk

Modum Bad var 2. september vertskap for en delegasjon fra FN på rundt 50 personer. Tema var vold mot barn og blant gjestene var helseministeren i Indonesia og ”Deputy Prime Minister” i Uganda.

Nyhetsartikkel publisert 02/09/15

02091513847

FN-delegasjonen besto av cirka 50 personer. Her er et knippe av deltakerne. Fra v: Amrulla Sofyal fra Plan Indonesia, Nidmi Pundmir fra Plan International, Francisio Carrion (Technical secretary), Equador, Yakobus Theodorus Kolo (Community Chief), Idonesia, Erni Agustina (Director of violence against children), Indonesia, Yuwond A. Putranto, Indonesias ambassadør, Maria Rosa andvanda (Community Chief) Equador, Yomana Yambise (ministry of women empowerment and child protection), Indonesia, Ole Johan Sandvand (direktør Modum Bad), Kachin Damoto (Community Chief) Malawi, Turid Heiberg (head of the unit for children at risk), Thomas Okoth Nyalulu (Prime Minister) Tororo, Uganda og Jorunn Tangen Hole (leder av Kildehuset).

Onsdag 2. september var Modum Bad vertskap for en delegasjon fra FN på rundt 50 personer. Den internasjonale FN-ekspertkonsultasjonen består av mennesker som jobber operativt i felten med tiltak for barn, men også av forskere, politikere og andre beslutningstakere på høyt nivå. Blant gjestene var helseministeren i Indonesia og Prime Minister i Tororo, Uganda, samt representanter fra Plan International, ulike FN-organisasjoner og FNs hovedkvarter i New York.

Vold mot barn

Bekjempelse av vold mot barn var hovedtemaet for konsultasjonens tredagers opphold i Norge. Formålet var å diskutere strategier, tiltak og politikk for å styrke nasjonenes innsats for å fremme barns rettigheter, beskyttelse og omsorg i lokalsamfunnet.

Deltakerne fikk høre og se litt av det Norge har av tjenester rettet mot utsatte barn og familier. De kunne også dele gode erfaringer, samt utfordringer i forhold til barns beskyttelse på lokalt nivå. I tillegg til Barneombudet, er Norge representert med eksperter på barne- og familiespørsmål. Resultatet av den internasjonale gruppens arbeid vil munne ut i en rapport som skal lanseres i forbindelse med Generalforsamlingen under FNs høstsesjon 2015.

Presentasjon av Modum Bad

På Modum Bad fikk gjestene et innblikk i institusjonens arbeid gjennom adm.direktør Ole Johan Sandvand velkomst. Deretter fulgte en orientering fra Senter for familie og samliv ved leder Bente Barstad. Programmene  ”Circle of Security” og PREP ble presentert av psykologene Hilde Opstvedt og Marie Theisen. Kildehusets leder Jorunn Tangen Hole fortale avslutningsvis om forebygging og kunnskapsformidling i Modum Bads nye kurs- og kompetansesenter.

Resten av dagen hadde gjestene selv lagt opp programmet, med presentasjoner fra blant annet Bufdir, et familievernkontor, politiets forebyggende arbeid og  fra elevmekling ved en skole.  Seniorrådgiver Marianne Bie fortalte om arbeidet med foreldre til funksjonshemmede barn og Hva med oss-programmet.

infoleder@modum-bad.no
02.09.2015

 

02091513855

Direktør Ole Johan Sandvand (til høyre) sammen med noen av deltakerne i den internasjonale konsultasjonen.

02091513837

Fra venstre: Kachin Damoto fra Malawi, direktør Ole Johan Sandvand, Yomana Yambise fra Indonesia og leder av Kildehuset, Jorunn Tangen Hole.

02091513835

FN-flagget vaiet høyt i parken under besøket 2. september.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF