Ny Villa Sana-leder

Psykiater Ingunn Amble er ny leder ved Ressurssenteret Villa Sana - Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse.

Nyhetsartikkel publisert 10/05/19

Psykiater Ingunn Amble er ny leder ved Ressurssenteret Villa Sana.

Amble tar over jobben etter Tron Svagård som nylig gikk av med pensjon.
– Jeg har gledet meg til å ta fatt på dette arbeidet, sier Amble, som startet i jobben i slutten av april.
Hun ser fram til å jobbe på et område hun opplever svært meningsfylt.

Les mer om Ressurssenteret Villa Sana her.

Lang erfaring

Ingunn Amble har jobbet 27 år på Modum Bad. De første årene som lege i spesialisering på de ulike døgnavdelingene. De siste 20 årene har hun vært knyttet til Poliklinikken som overlege, derav 12 år som leder, fem år kombinert med sitt doktorgradsprosjekt og de siste tre årene som fagdirektør på Modum Bad.

 

“Vi har et ønske om å kunne utvikle tilbudet
slik at flere kan få tilgang til kompetansen
innen forebyggende arbeidshelse”

 

Satsing på arbeidshelse

Villa Sana har de siste to årene vært organisert under Modum Bads kurs- og kompetansesenter (tidligere Kildehuset). Virksomheten har avtaler med SOP i legeforeningen, sykepleierforbundet og tannlegeforeningen. Ressurssenteret vil fremover satse enda bredere på arbeidshelse, bygget på erfaringene fra det 20-årige arbeidet med helsepersonell.
-Vi får mange henvendelser fra andre grupper innen helsevesenet og også andre yrkesgrupper. Vi har et ønske om å kunne utvikle tilbudet slik at flere kan få tilgang til kompetansen innen forebyggende arbeidshelse, sier Amble.

Ingunn Amble ønsker flere bedrifter og arbeidstakerorganisasjoner velkommen til å ta kontakt for å få del i erfaringer om forebyggende arbeidshelse.

Vil videreutvikle modellen

På bakgrunn av de gode erfaringene fra Villa Sana og med tilskudd fra SpareBank1 Modum, utvikles mestringsstøttende kursmoduler. Offentlige og private virksomheter vil kunne velge moduler ut ifra eget opplevd behov.
– Vi tror tilbudene vil sette yrkesutøverne i stand til å oppdage nye muligheter for å ivareta balansen mellom arbeidslivets krav og egne behov, samt å definere egen sårbarhet. Det vil gjøre dem bedre rustet når nye utfordringer kommer. Bedrifter og arbeidstakerorganisasjoner som ønsker en samarbeidsavtale for å ta vare på sine medarbeidere eller medlemmer, er velkommen til å ta kontakt.

Forebygge utbrenthet

Det overordnede målet vil være å forebygge utbrenthet og sykefravær. Erfaringene er at dette kan ha positive ringvirkninger også for arbeidstakernes familier og for den enkeltes livskvalitet.
I første rekke prøves konseptet ut blant bedrifter i Modum Bads nærmiljø, tilrettelagt på den enkelte arbeidsplass eller på Kildehuset ved Modum Bad, men vi tror dette vil være et godt og viktig tilbud for mange ulike bedrifter og virksomheter.

 

Share Button
Print Friendly and PDF