Vil gi lavterskelhjelp i Kildehuset

Helsekomiteens leder, Kari Kjønaas Kjos, fikk med seg en utfordring fra Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 19/03/14

Ole Johan Sandvand foran helsekomiteenDirektør Ole Johan Sandvad ga helsekomiteen en utfordring da de besøkte Modum Bad 17. mars.

Direktør Ole Johan Sandvand benyttet anledningen da Stortingets helse- og omsorgskomite var på besøk 17. mars. Da det nye Kildehuset ble vist fram, fortalte han hva Modum Bad kan få til på lavterskelnivå dersom det bevilges mer penger til virksomheten.
– For ti millioner kroner kan vi hjelpe 500 flere mennesker årlig, sa Sandvand.

Et sted å komme til

Kildehuset skal være  "Et sted å komme til" for mennesker som har opplevd vonde ting i livet.
 – Mange mennesker opplever sin egen «Utøya-tragedie» – som brå dødsfall, selvmord, trafikkulykker. De kan behøve hjelp for å takle hverdan og livet videre, sa Sandvand.
Modum Bad ønsker å gi et tilbud med lav terskel slik at folk skal unngå å bli pasienter på grunn av det de har opplevd.

Ti millioner kroner

For ti millioner kroner i året vil Modum Bad årlig kunne hjelpe 500 mennesker som står i en slik vanskelig situasjon. Noen vil ha god hjelp av å være der en dag. Andre vil kanskje måtte være der over flere dager.
– Det handler om tidlig innsats for å unngå skader senere, understreket Sandvand.
Gjennom lokale Morten Wold (FrP) som sitter i helsekomiteen, er det allerede spilt inn et forslag til helseminister Bent Høie (H) i forbindelse med statsbudsjettet.
– Det er vanskelig å forskuttere midler, men jeg mener dette er et veldig godt tilbud, noe vi har fått underbygd her i dag, sa Wold.

13,2 millioner mer

Modum Bad har i år mottatt 13,2 millioner kroner i volumøkning på budsjettet. 12,5 millioner av dette går til åtte nye plasser innen traumebehandling.
-Vi ønsker å utvide fra 24 til 32 plasser i Avdeling for traumebehandling. Det er der vi har lengst ventetid, og hvor det eksisterer minst kapasitet og kompetanse andre steder, sier direktør Sandvand.

Kari Kjønaas Kjos
Leder av helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP) syntes det var gripende å høre pasientenes sterke historier.

 

Ble grepet

Helsekomiteens leder Kari Kjønaas Kjos (FrP) var svært overveldet over å ha sett Modum Bad og fått et innblikk i virksomheten.
– Jeg har hørt mye bra om dette stedet, men det gjør inntrykk å se hvor stort det er, hvor utrolig varmt og godt samfunn de har skapt her og hvor lite institusjonspreget det er.
Ikke minst gjorde det inntrykk på Kjos å høre de sterke historiene fortalt av mennesker som har opplevd mye vondt i livet.
– Når du hører mennesker som treffer hjertet ditt, glemmer du det aldri.Regjeringen skal trappe opp bevilgningene til psykisk helse og innføre fritt brukervalg. Med det gode ryktet Modum Bad har og med den kompetansen som ligger her, vil pasientene vil bare strømme til Modum Bad når pasientene kan få velge selv.
 

Se innslag på TV Modum fra helsekomiteens besøk.
Les artikkel om besøket i Bygdeposten.

Stortingets helse- og omsorgskomite
Disse deltok fra Stortingets helse- og omsorgskomite deltok under besøket på Modum Bad 17. mars: Kari Kjønaas Kjos (leder, FrP), Torgeir Micaelsen (andre nestleder, Ap), Tove Karoline Knutsen (Ap), Freddy de Ruiter (Ap), Ruth Grung (Ap), Karianne Tung (Ap), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Sveinung Stensland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Morten Wold  (FrP), Olaug Bollestad (KrF), Kjersti Toppe (Sp) og Ketil Kjenseth (V).

Share Button
Print Friendly and PDF