Vigslet til diakon

Helle Myrvik ble søndag 3. oktober vigslet til diakon i Olavskirken på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 05/10/21

Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth sammen med diakon Helle Myrvik etter vigslingsgudstjenesten.

Myrvik er den første ansatte som blir vigslet til diakon i Olavskirken. Det var biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme som foretok vigslingen under en kveldsgudstjeneste søndag kveld.

Et ønske

Myrvik har jobbet ved Modum Bad i 20 år, de siste årene som kurs- og prosjektleder ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Hennes utdanningsbakgrunn er cand.philol. fra Religionsvitenskapelig institutt ved NTNU, og praktisk-pedagogisk utdanning. De siste årene har hun hatt ønske om å bli diakon og har tatt utdannelsen ved siden av jobb.

Biskop Jan Otto Myrseth foretok visgslingen av Helle Myrvik til diakon.

Delt stilling

– Jeg ønsker blant annet å bidra til å løfte frem diakoniens oppdrag om inkluderende fellesskap og frigjørende praksis. Nå ser jeg fram til å kunne delta i arbeidet med å styrke Modum Bads diakonale profil, sier Myrvik.
Hun går inn i en delt stilling, og vil fremover virke på Institutt for Sjelesorg som diakon samt fortsette i oppgavene på kurs- og kompetansesenteret.

Fra vigslingen i Olavskirken. Foran fra venstre: professor Kristin Joachimsen ved Menighetsfakultetet, sykehusprest Idun Strøm Sefland ved Modum Bad, biskop Jan Otto Myrseth, diakon Helle Myrvik ved Modum Bad og bymisjonsprest Henriette Brevig. Bak fra venstre: diakon i Modum, Kirsti Hole, diakon Eli Landro ved Institutt for Sjelesorg, diakon og seniorrådgiver Astri Olga Tretterud ved diakoni og samfunn, Tunsberg bispedømme og prost Erik Haualand i Eiker prosti.

05.10.21
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF