Videotilbud for stress og traumer

Har du komplekse traumer eller dissosiative lidelser? Vår psykiater Ellen K. K. Jepsen har laget videoer med øvelser som du kan gjøre for å håndtere stress og traumer.

Nyhetsartikkel publisert 28/08/20

– Videoene er spesielt laget for de som har opplevd komplekse traumer, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen.

– Et sikkert fotfeste i nåtiden er viktig og nødvendig. Det er en del av prosessen for å overvinne konsekvensene av tidligere traumer. Det kan også være en hjelp for å håndtere kriser som for eksempel koronapandemien, sier Ellen K. K. Jepsen.
Hun håper videoene med øvelser kan hjelpe mennesker med komplekse traumer eller dissosiative lidelser.
– Videoene kan gjerne sees i samarbeid med terapeut, sier Jepsen.

Verktøykasse

Ellen K. K. Jepsen har mange års erfaring med å behandle traumepasienter. Hun er PhD og til daglig psykiater i Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. I tillegg er hun styremedlem i det Det europeiske fellesskapet for traumer og dissosiasjon (ESTD). Videoene Jepsen har laget er en del av en ressursverktøykasse som ESTD er i ferd med å lage.

“Øvelsene bygger ferdigheter som kan regulere overveldende følelser”

 

Bygge ferdigheter

Tittelen på videoene er: «Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid» («Towards a Safe Foothold in the Present». I videoene viser hun øvelser som kan hjelpe seerne til å regulere vanskelige følelser, impulser og dissosiasjon.
– Øvelsene bygger ferdigheter som kan regulere overveldende følelser relatert til tidligere traumer og nåværende kriser.

Finne fotfeste

Videoene er spesielt laget for de som har opplevd komplekse traumer. Ferdigheter i det å finne fotfeste og mulighet for å romme de vanskelige følelsene («grounding and containment») blir vektlagt som viktig å lære tidlig i behandlingen. Videoene og de ledsagende tekstene som presenteres gir forslag til ulike tilnærminger.
– De kan gjerne brukes i samarbeid med terapeut, sier Jepsen, som tror fagpersoner også kan ha nytte av videomaterialet i sitt kliniske arbeid.

“Videoene er spesielt laget for de som har opplevd komplekse traumer”

Videoer og manus

Videoene inneholder to introduksjonsvideoer etterfulgt av åtte videoer med forskjellige innfallsvinkler til grunnings- og rommingsstrategier. En siste video oppsummerer de viktigste læringspunktene. Teksten til manuskriptene kan også lastes ned direkte, se lenke nedenfor.
Videoene og tekstene er gratis for alle som besøker nettsiden (på engelsk). Klikk her.
Ønsker du videoene på norsk. Klikk her.

 

28.08.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF