Vi har fått en uglemaskot!

En liten ugle er blitt maskot for barna som kommer til Modum Bad som pårørende. Den lille, kloke ugla, som har fått navnet Bubo, dukker opp på nettsiden vår. Den finnes også i kosedyrutgave.

Nyhetsartikkel publisert 29/03/23

Mari Grave Halvorsen, Annette Rugaard og uglemaskoten Bubo.

– Barn skal bli sett, hørt og få god informasjon på sitt nivå, sier to av de barneansvarlige på Modum Bad, Marit Grave Halvorsen (til venstre) og Annette Rugaard. Her står de med en gjeng uglemaskoter som skal ut på terapeutkontorer.

 

– Vi ønsker at barn som pårørende skal være trygge i møte med oss på Modum Bad. De skal bli sett, hørt og få god informasjon på sitt nivå, sier psykiatrisk sykepleier Annette Rugaard.
Rugaard er koordinater for de barneansvarlige i Modum Bads kliniske avdelinger og er svært opptatt av å ivareta barn og unge som pårørende til psykisk syke foreldre.

“Vi ønsker at barn som pårørende skal være trygge i møte med oss på Modum Bad. De skal bli sett, hørt og få god informasjon på sitt nivå”

 

God informasjon

Selv om Modum Bad hovedsakelig er en voksenpsykiatrisk institusjon, er flere barn årlig på besøk som pårørende. Noen barn er også innlagt i Familieavdelingen sammen med sine foreldre. Familieterapeut i avdelingen, Marit Grave Halvorsen, mener god ivaretakelse og tilpasset informasjon er svært viktig.
– Det kan frita barn ansvar for de voksne, samtidig som de får hjelp til å finne mening i sin tilværelse, sier hun.

Ugla blir ofte fremstilt som en klok fugl. Etter en intern navnkonkurranse fikk uglemaskoten navnet Bubo som er latinsk for hubro,

Barneside

Barnesiden på nett er et ledd i dette viktige informasjonsarbeidet.
– På barnesiden ligger informasjon som er nyttig for barn og unge både før og under besøk hos oss. Der har vi også lagt ut en liten filmsnutt samt lenker til aktuelle andre nettsider med god informasjon til barn om psykisk sykdom, opplyser Rugaard.
I tillegg har alle avdelinger en barneansvarlig som skal ivareta barnas informasjonsbehov. I dette arbeidet bruker de kosedyrutgaven av ugla Bubo.

Ugla Bubo sammen med venner i sofaen på barnerommet.

 

Kosedyr

Alle avdelinger har fått den lille kosedyr-ugla til bruk i samtaler med barna. Den myk og god, lytter til alt og blir aldri utbrent. Den kan være en hjelp for barna i å bearbeide inntrykk.
– Ugla er også en påminnelse og et utgangspunkt for samtale om og med barna. Den kan gjerne sitte på terapeutens skrivebord, eller den kan være med i samtaler med barna.

“Ugla er en påminnelse og et utgangspunkt for samtale om og med barna”

I Familieavdelingen er maskoten gjerne med når de spiller spill og leker sammen.
– Vi bruker ulike måter å jobbe med Bubo på. Noe vi har testet litt ut er å gi barna som har vært her, en liten dagbok eller brev, som en liten påminner om det de har deltatt på mens familien har vært hos oss. Bubo har vært “forfatter” i disse små prosjektene. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Det er mange måter å bruke ugla på, sier Rugaard.

Her ser du noen bilder av Bubo på tur:

 

Se våre barnesider.

Snakk med barna om psykiske lidelser:

• Barn har behov for informasjon på sitt nivå og med ord de forstår
• Gi informasjonen i passe doser. Bruk tid.
• La barna ha litt kontroll over samtalen og stopp opp for å lytte
• Se, lytt og vær nysgjerrig på barnets opplevelser
• Barn har ikke alltid lyst til å snakke, kanskje de bare kan lytte
• Snakk gjerne med andre voksne for å få andre perspektiver før samtale med barna
• Noen ganger er det viktig at vi voksne er sammen med barna i det vanskelige og vonde
• Undre deg sammen med barnet, gjerne med utgangspunkt i en konkret situasjon
• Husk at det ikke alltid er så mye som skal til

 

29.03.23
infoleder@modum-bad.no

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF