Verdighet og likeverd kan bidra til helbredende prosesser

Verdighet og likeverdighet som grunnlag for helbredende prosesser var noe av innholdet i minneforelesningen som professor Halvard Vike holdt onsdag 2. september.

Nyhetsartikkel publisert 04/09/15

03091513934

Halvard Vike er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Telemark.

Professoren i sosialantropologi hadde  under sitt feltarbeid på Modum Bad mange samtaler med pasientene. Opplevelse av verdighet, respekt og likeverd i sosiale fellesskap, var noe av det pasientene var mest opptatt av. Vike mener disse meningsbærende idealene er spesielt viktige i behandlingen. De er en nøkkel til helbredelse.
-Formen for verdighet og likeverd som ble omtalt, kan forstås som noe som strekker seg langt hinsides Modum Bad, men Modum Bad som institusjon kan gi oss mye innsikt i hva det innebærer, sa Vike.

Studerte innenfra

Professoren i sosialantropologi og hans kone, sosialantropolog Heidi Haukelien, bodde på Modum Bad i et halvt år våren 2014. I løpet av denne tiden studerte de institusjonen innenfra. Via observasjoner og samtaler med ansatte og pasienter forsøkte de å få en forståelse hvilken betydning konteksten/sammenhengen har for behandlingen. De var på leting etter den såkalte x-faktoren. Fant de den?

03091513918

Festsalen var full av interesserte tilhørere under Gordon Johnsens minneforelesning.

Kritisk testing

-De vet virkelig hva de driver med, var en positiv konklusjon mange pasienter trakk etter kritisk testing av behandlingsopplegget. Pasientenes tidligere problematiske erfaringer med psykisk helsevern hadde gjort dem skeptiske. På Modum Bad opplevde de imidlertid å få del i kunnskap uten at det ble invaderende. De fant også behandlingsteamenes evne til kontinuitet og smidig samarbeid som en god faktor. Blant annet ble de trygge på at alle ansatte var oppdatert på deres historie, slik at de slapp å utlevere seg hele tiden.

Våget å satse

Trygghet, troverdighet, anerkjennelse og verdsetting var også ord som dukket opp i Vike og Haukeliens samtaler med pasientene. Mange pasienter opplevde at de ble satset på – og dermed våget de selv å satse.
– Pasientens egne fortellinger om helbredelsesprosesser handler i vårt materiale nær sagt alltid om minst tre elementer. De er dypt sosiale og eksistensielle, forklarte Vike.
– For det første er det en opplevelse av å være et fullverdig, akseptert medlem av et fellesskap. For det andre å oppleve omgivelser der det å ta sjansen på å gjøre nye erfaringer faktisk er mulig. For det tredje å erfare at mennesker man har opparbeidet tillit til, bekrefter at man faktisk er i ferd med å fornye seg selv, sa Vike.

Terapi, fellesskap og nettverk

I sin avslutning sa Vike:
-Vi vet at kvalitetene i det som kalles den terapeutiske alliansen er avgjørende for helbredelse. Disse kvalitetene dreier seg framfor alt om erfaring og mening. Jeg tror den viktigste erkjennelsen vi har etter å ha deltatt i livet ved Modum i et drøyt halvår er at det langt fra er nok at meningsfulle allianser skapes mellom to personer. De er trolig langt mer helbredende dersom de kan utvides til større fellesskap og nettverk som pasientene selv skaper. Det er sannsynligvis bare på den måten reisen bort fra psykisk uhelse kan overskride den terapeutiske konversasjonens begrensninger og bli sosialt virkelig.

Her finner du hele Halvard Vikes forelesning: Manus_ HalvardVike020915 (PDF)

infoleder@modum-bad.no
04.09.2015

03091513915

Minneforeleser Halvard Vike og hans kone Heidi Haukelien (med blomster) sammen med Gordon Johnsens seks barn. Fra venstre: Astrid Johnsen, Nils Johnsen, Irene Engelstad. Til høyre: Sol Dahl, Einar Johnsen og Helen Johnsen Christie.

03091513895

Rita Eriksen med band holdt årets minneforelesningskonsert.

Share Button
Print Friendly and PDF