Velkommen til Samlivsbloggen.no!

Nyhetsartikkel publisert 16/12/18

Velkommen til Kildehusets nye Samlivsblogg!

Relasjonene våre er livsviktige for oss. Helt fra starten av livet søker vi trygghet, fellesskap og tilknytning, og vi preges av atmosfæren vi vokser opp i. Senere i livet er parforholdet og kjærligheten veldig viktig for oss. Parforholdet er en relasjon som betyr svært mye for trivsel og tilfredshet, og kan være en viktig beskyttelsesfaktor mot påkjenninger. Motsatt kan det å streve i parforholdet påvirke vår psykiske og fysiske helse negativt.

Måten vi er på overfor hverandre er også i stor grad med på å skape hverandres forutsetninger. «Jeg blir til meg i møtet med deg» synger Bjørn Eidsvåg, og viser til at vi er hverandres medskapere. Måten vi blir møtt påvirker vår måte å forstå oss selv. Hvis vi føler oss verdifulle og elsket, er det fordi noen har vist oss at vi er verdifulle og verdt å elske.
Med denne bloggen ønsker Kildehuset å inspirere til å være hverandres gode medskapere. Vi ønsker å inspirere til å ville ta vare på parforholdet, utvikle det positivt og til refleksjoner, kloke holdninger og handlinger.

Share Button
Print Friendly and PDF