Veilederutdanning for kirkeansatte

28 kirkeansatte fra hele landet var samlet til kurs i arbeidsveiledning på Modum Bad 21. - 23. mars.

Nyhetsartikkel publisert 24/03/17

28 kirkeansatte fra hele landet var deltakere på kurset som ble holdt i Kildehuset på Modum Bad. Her sammen med kursledere og gruppeveiledere. Til venstre i første rekke: Lars Johan Danbolt og Gry Stålsett fra Menighetsfakultetet som underviste på kurset.

 

Prester, kateketer, diakoner og personalledere fra menigheter landet over deltok på kurset som ble holdt i Kildehuset. Kurset skal utruste dem til å bli gode arbeidsveiledere. Utdanningen går over seks semestre, det vil si nesten tre år. Gruppen som nå møttes er inne i sitt andre semester.

Gry Stålsett og Lars Johan Danbolt underviste på kurset. – Kildehusets lokaler egner seg veldig godt for dette kurset, så vi kommer tilbake, sa Danbolt.

-Egner seg
– Det er første gang vi legger samlingen til Kildehuset på Modum Bad, men lokalene egner seg veldig godt og personalet er velig dyktige og tilretteleggende, så det blir flere samlinger her, sier Lars Johan Danbolt fra Menighetsfakultetet.
Danbolt er professor i praktisk teologi og underviser på kurset sammen med førsteamanuensis Gry Stålsett fra Menighetsfakultetet. Stålsett har også deltidsstilling ved Kildehuset og Villa Sana på Modum Bad. Arbeidsveileder Arne Børresen deltar i tillegg med undervisning.  Han har tidligere vært prest ved Modum Bad. På kurssamlingen i Kildehuset var Modum Bad-psykolog og forsker Kari Halstensen hentet inn som foredragsholder.

Kursdeltakerne Maria Vassli Gjære (til venstre) og Roald Oulie Eskilsen er begge prester. – Jeg har selv hatt mye glede av å gå i arbeidsveiledning og ønsker å videreføre tilbudet, sier Gjære.

Vil videreføre
Kursdeltaker Maria Vassli Gjære er til daglig prest i Fræna. Hun ble utfordret av biskopen til å ta veilederutdannelse, og er glad for å ha startet på kurset.
– Jeg har selv hatt mye glede av å gå i arbeidsveiledning. Nå ønsker jeg å bidra til å videreføre denne muligheten, sier hun.
Kursdeltaker Roald Oulie Eskildsen, til daglig prest i Voksen menighet i Oslo, setter stor pris på muligheten for å stoppe litt opp og bli utfordret til refleksjon.
– I en tid hvor alt skal gå så raskt, er det godt å ha sette av tid til å jobbe med indre prosesser. Her på Kildehuset ligger de ytre rammene godt til rette for det, sier han.

50 nye veiledere
Professor Danbolt opplyser at det er behov for flere veiledere i Den norske kirke. For tiden har både Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet et utdanningsløp for nye arbeidsveiledere.
– Vi får til sammen 50 nye veiledere, sier Danbolt.

Les mer om veiledningsutdannelsen her:
http://www.mf.no/arbeidsveilederutdanning-avu

Ønsker du å benytte Kildehuset til et kurs eller seminar? Ta kontakt med: tove.sandum@modum-bad.no

24.03.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF