Vårens og kjærlighetens gjenskapermakt!

En overskrift i en av våre aviser vekket nylig min interesse. I køen av bekymringsmeldinger og urovekkende rapporter om menneskers psykiske helse etter Korona-årets innskrenkninger og belastninger, lyste en sjelden positiv nyhet opp på nettsiden! «Færre skilles – til tross for korona-slitasje» Mange trodde den første nedstengingen av landet ville føre til flere skilsmisser. Men […]

Nyhetsartikkel publisert 27/04/21

En overskrift i en av våre aviser vekket nylig min interesse. I køen av bekymringsmeldinger og urovekkende rapporter om menneskers psykiske helse etter Korona-årets innskrenkninger og belastninger, lyste en sjelden positiv nyhet opp på nettsiden!

«Færre skilles – til tross for korona-slitasje»

Mange trodde den første nedstengingen av landet ville føre til flere skilsmisser. Men tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at litt færre gikk fra hverandre i 2020 enn året før. Så fulgte et intervju med et par som har fått det merkbart bedre i denne tiden. De forteller ærlig om at koronapandemien snudde opp ned på den travle tilværelsen deres. «Vi er aldri mindre enn to meter fra hverandre nå», spøker kona. Situasjonen tvang dem til å måtte jobbe sammen og være sammen på en annen måte enn før. «Vi har brukt mye tid, snakket sammen og vært ordentlig ærlige med hverandre», sier paret.

Og dette hadde tydeligvis en positiv og stimulerende effekt på deres samliv!

Tid, samtale og ærlighet løftes frem av paret som viktig næring for parforholdet. De erfarte den dype sammenhengen mellom ærlighet og kjærlighet…

Pandemien og nedstenginger gjorde at kjærestepar ble nødt til å ta tak i problemene sine, og for noen har det hatt god virkning på samlivet.

Ja, dette merkelige året vi har bak oss har gitt oss mange erfaringer på godt og vondt..!

Men det er heldigvis også lov å dele gode nyheter og positive følger av pandemien. Det kan komme noe viktig og godt ut av en tilværelse hvor travelheten har blitt dempet og tid for samvær, samtale og fornyet verdsettelse av samliv mellom oss har fått nye vekstmuligheter.

Vi her ved Kildehuset på Modum Bads kurs- og konferansesenter vet at gamle, velprøvde kilder som ærlig samtale og nok tid kan tvinge frem vekst i nedslitte følelser…

Naturens vekslinger og vårens iboende kraft viser oss det samme: Det grå og tilsynelatende visne, kan med tålmodighet, stell og gjødsling overraske med liv og iboende grokraft!

«Alt som lever, er underlagt kjærlighetens gjenskapermakt, bliver den bare prøvet!» sier Bjørnstjerne Bjørnson. Gammel velprøvd visdom som ikke skjer av seg selv, men tvert imot forsvinner av seg selv, hvis vi ikke bevisst tar tak! For mange har dette året gitt oss nye muligheter til bevisstgjøring og initiativ også på samlivets område.

Velkommen til en dag hos oss i landlige, rolige omgivelser hvor vi tilbyr assistanse og veiledning til ny inspirasjon og vekst i samlivets følsomme hage!

Anne Dahl

Share Button
Print Friendly and PDF