Ungdoms psykiske helse på dagsorden

Høstens store Modum Bad-konferanse i Oslo 27. oktober setter ungdoms psykiske helse på dagsorden. 

Nyhetsartikkel publisert 23/08/17

Fra venstre: fagdirektør Ingunn Amble, psykolog Jone Solberg Vik og kurs- og prosjektleder Helle Myrvik som har sydd sammen programmet for høsten store Modum Bad-konferanse.

Flere unge forteller om høyt nivå av psykiske plager, ensomhet og sterkt press for å prestere. I media får unges psykiske helse stor oppmerksomhet. Bidrar dette kun til alminneliggjøring og etterlengtet åpenhet, eller kanskje også til sykeliggjøring av normale livsutfordringer? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på konferansen i Gamle Logen i Oslo fredag 27. oktober.

Styrke livsmestring
-Vi ønsker å styrke unge mennesker evne til livsmestring. På konferansen er målet derfor å samle mennesker som jobber med ungdom, sier fagdirektør Ingunn Amble ved Modum Bad.
Sammen med programkomiteen har hun i vinter jobbet for å skape en interessant fagdag i Gamle Logen.

-Vi ser at det er mye bekymring rundt unges psykiske helse. Vårt ønske er å bidra til økt kunnskap og bevissthet. Vi må snakke om hvordan vi kan bidra til en positiv utvikling, sier Amble.

-Livet er en balansegang for oss alle – og det er helt normalt, sier psykolog Jone Solberg Vik, som her forsøker å understreke budskapet med å balansere på line.

Vidt spekter
Kurs- og prosjektleder Helle Myrvik i Kildehuset, Modum Bads senter for forebygging og formidling, har vært opptatt av å engasjere foredragsholdere som kan dekke et vidt spekter innenfor temaet.
– Vi har satt sammen et program med bidragsytere både fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og  psykisk helsevern, opplyser Myrvik.
Spørsmål som vil bli stilt er: Hvordan kan vi forstå situasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til en positiv utvikling? Hva skal til for å styrke unge menneskers evne til livsmestring? Hvordan yte god hjelp tidlig nok og hvordan få til tiltak som virker?

Helsedirektøren åpner
Blant foredragsholderne kan nevnes: psykologspesialist Liv Sand, pedagog og høyskolelektor Mattias Øhra og psykiater Anne Kristine Bergem. I tillegg deltar flere av Modum Bads egne fagfolk. Det vil også bli tatt frem eksempler fra gode samarbeidsprosjekt mellom skole, kommuner og psykisk helsevern, samt innslag fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har sagt ja til åpne konferansen. Han manet i sin årstale for 2017 til  tidlig innsats mot ungt utenforskap.

Les mer og meld deg på konferansen her.

 

23.06.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF