Gode resultater på kortere tid

Gode behandlingsresultater på fem uker.

Nyhetsartikkel publisert 21/12/10

Cecilie Collin-Tiller er glade for en kortere og mer intensiv behandling av tvangslidelser

Psykolog og gruppeleder Cecilie Collin-Tiller er glad for at den kortere og mer intensive behandlingen av OCD (tvangslidelser) gir så gode resultater.

Ved Modum Bad arbeides det kontinuerlig for å gi mennesker med angstlidelser et best mulig behandlingstilbud. I flere år har man hatt et tilbud for panikkangst og sosial fobi, og PTSD-behandling de siste tre årene. Da tvangslidelse ble valgt som nytt satsingsområde, var dette begrunnet i at lidelsen er relativt vanlig i befolkningen. Det fantes heller ikke et tilfredsstillende behandlingstilbud.

Gode forskningsresultater

-Når vi skal sette i gang med noe helt nytt, søker vi råd hos erfarne fagfolk. Slik sett tenker vi som pasientene som søker seg hit, sier psykolog og gruppeleder Cecilie Collin-Tiller i Avdeling for angstlidelser.
Spørsmålet ble: Hvem kan hjelpe til med å skape endringen som trengs?
– Løsningen var å henvende seg til et forskningsmiljø som har arbeidet med behandling av denne lidelsen lenge og som kan vise til gode resultater. Vi kontaktet dermed psykolog Bjarne Hansen og kollegene ved St. Olavs hospital i Trondheim.
Noen husker kanskje dokumentaren «Psyk forvandling» som ble sendt på TV2 for et års tid siden? Her vistes intensiv eksponeringsbehandling i praksis.

Kortere tid

Angstavdelingen har hele tiden jobbet med eksponeringsbehandling for tvangslidelse. Denne behandlingen har vanligvis vart i 10-12 uker, som ved de andre angstlidelsene.
– Erfaringene fra Trondheim var imidlertid at en kan oppnå svært gode resultater på mye kortere tid enn dette, forteller Collin-Tiller.
I november avsluttet Angstavdelingen et spennende prosjekt der de reduserte behandlingstiden og økte intensiteten. Behandlingstiden ble kuttet ned til fem uker, hvorav én uke ble tilbrakt hjemme for å teste ut nye strategier.
-Som vanlig inviterte vi også pårørende og barn til å komme og hilse på oss og få en innføring i behandlingen. Hver uke brukte vi vel anerkjente spørreskjemaer, slik at vi kontinuerlig kunne undersøke effekten av behandlingen sammen med pasienten.

God effekt

Resultatene viste at pasientene fikk svært god effekt av behandlingen og de fortalte at de var klare for å reise hjem fem uker.
– Dette vinner alle parter på, sier Collin-Tiller, som understreker at Modum Bad fremover kommer til å fortsette med kortere og mer intensiv behandling for tvangslidelse.
-Pasientene reduserer lidelse og øker livsutfoldelse. I tillegg blir de borte fra barn, hjemmemiljø og eventuell arbeids-/skoleplass i kortere tid. Og sist men ikke minst, det betyr også at flere kan få god behandling!

Modum Bads behandling av tvangslidelse (OCD)
• Cirka fem ukers varighet
• Pasienten trener flere ganger daglig på å utsette seg for angstfremkallende situasjoner, med og uten personale
• Basert på metoden eksponering med responsprevensjon
• Forskning viser at ERP har god dokumentert effekt på OCD
• Ved behov anvendes også andre kognitive teknikker for å hjelpe pasienten til å forholde seg til tvangstanker, mentale bilder og impulser på en annen måte
• Strukturerte spørreskjema anvendes ukentlig for å monitorere effekt av behandling

For mer informasjon om OCD og behandling, se:
• 128 sider om tvangstanker (Kennair, 2004)
• Tvang (K.G. Gøtestam (red.) kan bestilles på www.psykopp.no

• Norsk håndbok for kognitiv terapi (Berge & Repål, 2008)
www.ananke.no

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
Badeliv 4/2010

Share Button
Print Friendly and PDF