Tuva inspirerte på konferanse om folkehelse

– Endelig er jeg på en arena hvor jeg ikke føler meg dum, sa Tuva Gangnes som delte sin historie på Inspirasjonskonferansen for folkehelse 10. mars.

Nyhetsartikkel publisert 13/03/23

Tuva Gangnes (i midten) inspirerte alle da hun fortalte sin historie på konferansen. Her flankert av: Kine Anett Præsius (til venstre) og Tone Haukvik (til høyre), begge ledere i UngInvest. Alle foto: Grete Edland Westerlund.

Arenaen hun viste til er UngInvest i Hønefoss der Tuva til daglig er å finne som elev. På UngInvest har hun endelig fått staket ut en yrkesvei som kjennes riktig for henne, og som gleder seg til å ta fatt på. Til høsten starter hun på frisørutdannelse i Oslo.

– Styrkebasert læring

Lederne Tone Haukvik og Kine Anett Præsius fra UngInvest kunne bekrefte at mange av deres elever har tilsvarende positive opplevelser. De har kanskje dårlige erfaringer med seg i ryggsekken når de kommer, men går ut igjen med større mestringsfølelse når de forlater læringstilbudet.
– Vi gir et praksisnært og styrkebasert læringstilbud og ser at det gir både læringsglede og håp til ungdommene, sa Haukvik og Præsius.

Tuva fortalte om sitt veikart med framtidsdrømmer som Kine Anett Præsius her holder.

Langsiktig investering

Overskriften for inspirasjonskonferansen var: «Satsing på barn og unges psykiske helse – en langsiktig investering». Underveis ble det satt søkelys på de samfunnsmessige og personlige gevinstene av å satse på psykisk helse fra tidlig alder, og hvordan gjøre dette innenfor en kommunal kontekst.

«Utenforregnskapet»

Flere praktiske eksempler ble nevnt, blant annet «Utenforregnskapet» hvor seniorrådgiver Une Tangen i Kommunenes sentralforbund viste hvor mye man sparer i andre enden dersom man legger noen kroner inn i barndom og oppvekst. I utenforregnskapet kobles forbruk av velferdstjenester gjennom et livsløp med offentlige kostnader og inntekter.
– Utenforregnskapet handler om å investere før skaden skjer og beregne lønnsomheten deretter, sa Tangen.

Une Tangen i Kommunenes sentralforbund viste gjennom “Utenforregnskapet” hvor mye man sparer i andre enden dersom man legger noen kroner inn i barndom og oppvekst.

 

Merete Tandberg Bakke(fra venstre) og Lise Sofie Andersen gikk begge inspirerte hjem fra konferansen.

 

– Nye perspektiver

Merete Tandberg Bakke og Lise Sofie Andersen var to av deltakerne  på Inspirasjonskonferansen.
De to lederne for Familiesenteret i Øvre Eiker kommune hadde tatt turen til Kildehuset på Modum Bad. I likhet med nærmere 80 andre deltakere fikk de gode, konkrete råd og eksempler på hvordan man kan jobbe med barn og unges psykiske helse.
– Vi har fått nye perspektiver og ideer til veien videre. Konferansen var både inspirerende og tankevekkende, og hadde et godt sammensatt program, sa de to lederne.

 

 

Gun-Mette Røsand og Ingrid Prøis fra RBUP hadde “Barnets 1000 første dager” som overskrift for sitt innlegg.

 

– Tidlig nok inn

– Vi ønsker å løfte fram hvordan kommuner kan jobbe for å styrke psykisk helse og i større grad komme tidlig nok inn, sier Thea Solbakken fra arbeidsgruppen i SAPH som arrangerte konferansen.
SAPH står for «Samarbeidsarena psykisk helse» som er et samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. Viken fylke og Modum Bad inngår også i dette samarbeidet hvor psykisk helse med spesielt søkelys på folkehelseperspektivet er sentralt. Solbakken er Modum Bads representant inn i arbeidsgruppen.

Bred deltakelse

I salen satt mange ledere med ansvar for barn og unge på kommune- og fylkesnivå. Både ansatte i barnehager, skoler, ansatte i barnevernstjenesten, samt et knippe politikere var også til stede.
– Og politikerne våre er veldig viktige i denne sammenheng. Det er jo de som til syvende og sist bevilger penger til forebyggende tiltak, sier Solbakken.

 

SAPH vil arrangere neste folkehelsekonferanse om to år – i 2025.

Ønsker du å arrangere noe lignende – eller legge et annet arrangement til Kildehuset? Vi kan være behjelpelige med å skreddersy program – Kontakt oss.
Les mer om leie av våre lokaler her.

Se vår arrangementsoversikt  her.

13.03.23
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF