– Vi trenger mer kunnskap om mobbing

Psykologspesialist Roland Westerlund ønsker mer kunnskap om mobbing. Han ser fram til Modum Bad-konferansen 26. oktober. - Den vil gi oss mulighet for å fordype oss i mobbing som fenomen.

Nyhetsartikkel publisert 30/08/18

– Vi bør bli bedre til å forstå de menneskene vi møter i terapirommet, i skolegården eller på helsestasjonen, sier psykologspesialist Roland Westerlund.

– Jeg ønsker å få mer kunnskap om mobbing og hvilke terapeutiske grep som er gode og nyttige å bruke i terapirommet, sier psykologspesialist Roland Westerlund.

Årets Modum Bad-konferanse 26. oktober handler om mobbing – og hvordan mobbing kan oppdages, stanses og forebygges. Psykologspesialist Roland Westerlund jobber til daglig med traumepasienter på Modum Bad. Han er selv med i komiteen for årets Modum Bad-konferanse, og ser fram til å lære mer om dette viktige temaet.

Viktig og relevant

– Hvorfor er temaet for årets MB-konferanse så viktig?
– Fordi det er viktig og relevant for så mange, og fordi konferansen gir oss mulighet for å fordype oss i mobbing som fenomen – hva det er, hvordan det viser seg, hva vi kan gjøre – slik at vi blir vi bedre til å forstå de menneskene vi møter i terapirommet, i skolegården eller på helsestasjonen. I løpet av dagen vil en kanskje bedre forstå seg selv og sin egen historie som mobbet, mobber eller tilskuer til mobbing.
– Hvem bør melde seg på?
– Personer som møter sårbare mennesker, kanskje man jobber som terapeut, helsesøster eller lærer, og personer som er interessert i mobbing relatert til skole eller arbeidsliv.

Fagdirektør Ingunn Amble (til venstre) leder komiteen som planlegger Modum Bad-konferansen 2018. Videre mot venstre: klinisk spesialist Marit Hvidsten, psykologspesialist Roland Westerlund og kurs- og prosjektleder Helle Myrvik.

Utbytte

– Hvilket utbytte vil du som psykolog få av konferansen?
– Jeg regner med å få stort utbytte av konferansen, og at jeg her vil få mer kunnskap om mobbing, noe jeg som kliniker bør vite en del om. Utover dagen vil vi også få lov til å kikke inn i terapirommene, og få konkrete eksempler på terapeutiske grep. Det er en spennende sammensetning av foredragsholderne som vil kunne inspirere både meg og andre.

 

Modum Bad-konferansen holdes i Gamle Logen i Oslo fredag 26. oktober.
Les mer om konferansen «Mobbing – fra skolegård til styrerom» og meld deg på her.

30.08.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF