Tostrup ny styreleder

Trond Tostrup er valgt til ny styreleder for Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 15/09/11

Trond Tostrup, som nylig gikk av som administrerende direktør for Sparebank Øst, er oppnevnt som ny styreleder for Modum Bad. Tostrup, bosatt i Nedre Eiker, har sittet i Modum Bads styre siden 2007. Han har tidligere blant annet vært styreleder for sykehuset Buskerud og nestleder i styret for Diakonhjemmet.

Direktør Ole Johan Sandvand er meget tilfreds med at Modum Bad får en så kompetent og motivert styreleder som Tostrup. Med Halfdan Aas, fagdirektør ved Vestre Viken, som nestleder, vil Modum Bads styre få en solid ledelse.

Står overfor utfordringer
– Modum Bad står overfor betydelige utfordringer, ikke minst av økonomisk art, derfor er det særdeles viktig å ha erfaren styreledelse, sier Sandvand.

Han viser også til at Modum Bad har tradisjon for å rekruttere dyktige styremedlemmer. To nye styremedlemmer som er oppnevnt nå, føyer seg inn i denne tradisjonen. Det gjelder Eivind Hansen, tidligere direktør ved Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass i Bergen, og nå økonomidirektør i Helse Bergen. Og det gjelder Berit Øksnes, som nå er prost i Asker, og tidligere blant annet har vært statssekretær. De øvrige styremedlemmer er Ingunn Dalaker Øderud, Øivind Ekeberg og Kari Gran Bøe.

Sterke pasientmøter
Tidligere styreleder, Gunnar Breivik, ble takket av før sommeren. Han har vært leder i sju av de ni årene han har sittet i Modum Bads styre. Også Idar Magne Holme ble takket av i juni. Han har vært styremedlem i ni år.

-Modum Bad vil alltid ha en plass i mitt hjerte, sa Gunnar Breivik, som synes han har opplevd og lært mye i løpet av årene som styreleder.

-Samarbeidet med resten av styret har vært et privilegium. Det samme har det vært å møte medarbeidere på Modum Bad. Noe av det sterkeste har likevel vært å møte pasientene, sa Breivik.

Holme, Breivik og Sandvand
Ole Johan Sandvand (t.h.) takket styremedlem Idar Magne Holme og styreleder Gunnar Breivik for ni års solid innsats for Modum Bad.

Share Button
Print Friendly and PDF