Toppkarakter til Kilden barnehage

Modum Bads egen barnehage, Kilden, får toppkarakteren 5 i den store Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet.

Nyhetsartikkel publisert 23/02/21

– Vi trives på jobb og har et godt samarbeid med foreldrene, sier Ingvild Martinsen (fra v.), Elisabeth Haugen, Gro Anett Modøl, Heidi Lindal Jensen og Vebjørn Braathen i Kilden barnehage. Hilde Bjølgerud, Elisabeth Nærland og Guri Glesne var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kun 66 av landets barnehager får samme karakter.
– Jeg er veldig stolt av medarbeiderne mine, sier styrer Vebjørn Braathen.
I alt har 3 181 av landets 5 621 barnehager deltatt i undersøkelsen. 228 av disse barnehagene blir rangert med karakteren 4,9 eller 5. Av disse igjen er det 66 av barnehagene som får toppkarakteren 5 blank – blant dem Kilden barnehage.

Faktorer
Kilden barnehage består av to avdelinger med til sammen 36 plasser og ti ansatte. I Modum er det kun Kilden som får toppkarakteren i Foreldreundersøkelsen. I undersøkelsen måles blant annet faktorer som: Ute- og innemiljø, relasjonen mellom barn og voksne, barnets trivsel og utvikling, informasjon, medvirkning, henting og levering.

Godt arbeidsmiljø
– De ansatte gjør en flott innsats. Det er de som jobber direkte med barna og har kontakt med foreldrene deres, sier Braathen.
Han har vært styrer siden 2018 og kunne også i fjor glede seg over å komme høyt opp i den nasjonale foreldreundersøkelsen. Braathen mener det gode arbeidsmiljøet i barnehagen virker positivt på alle deler av virksomheten. Dessuten gir Modum Bad noen gode rammebetingelser for driften.

– De ansatte i Kilden barnehage har humør og stå på-vilje, sa drifts- og eiendomssjef Arnstein Fiskum (til høyre) ved Modum Bad. Han overrakte en blomst til styrer Vebjørn Braathen for å gratulere med den gode karakteren i Foreldreundersøkelsen.

 

– Solid innsats
Tirsdag 23. februar fikk styrer Braathen overrakt en blomst fra drifts- og eiendomssjef Arnstein Fiskum ved Modum Bad.
– Både Vebjørn og de andre ansatte gjør en solid innsats i Kilden barnehage. Koronapandemien har gjort det siste året ekstra utfordrende, men de har  holdt humøret oppe og funnet løsninger for å holde driften i gang. Det har vært imponerende å se engasjementet og stå på-viljen de har utvist, sa Fiskum ved overrekkelsen.

23.02.21
infoleder@modum-bad.no

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF