To nye doktorgrader ved Modum Bad

Modum Bad kan smykke seg med to nye doktorgrader.

Nyhetsartikkel publisert 18/06/10

Karin Rø
Karin Isaksson Rø forsvarte fredag 18. juni sin doktoravhandling om utbrenthet hos leger.


Tirsdag 15. juni forsvarte Solfrid Bratland-Sanda (29) fra Vinje i Telemark sin doktorgradsavhandling ”Fysisk aktivitet hos kvinnelige pasienter med langvarige spiseforstyrrelser” ved Seksjon for idrettsmedisinske fag (NIH).

Karin Isaksson Rø (47) fra Vikersund disputerte ved Universitetet i Oslo (UiO) fredag 18. juni. Hun forsvarte sin doktoravhandling som omhandler utbrenthet blant leger. Avhandlingen har tittelen: “Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study”.

Solfrid Bratland-Sanda disputerte tirsdag 15. juni og forsvarte sin doktorgrad i spiseforstyrrelser.

Tre på halvannen måned
Leder av Forskningsinstituttet ved Modum Bad, Leigh McCullough, er svært fornøyd med resultatene til sine forskere. Det er også direktør Ole Johan Sandvand.

-I mai tok Karianne Rasmussen Vrabel doktorgrad på spiseforstyrrelser. Det vil si at vi nå får tre nye doktorgrader på halvannen måned – et resultat vi er veldig fornøyd med, sier Sandvand, som regner med at det kan bli flere doktorgrader i løpet av året ved Modum Bad.

Ikke bare vekt
Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Solfrid Bratland-Sanda funnet at fysisk aktivitet blant pasienter med spiseforstyrrelser ikke bare handler om å regulere vekten, men at det vel så gjerne har sammenheng med regulering av følelser.

– Inntil 80 prosent av pasienter med spiseforstyrrelser er overdrevent fysisk aktive. Behandleres oppfatning er at treningen utelukkende er vektregulering, opplyser Bratland-Sanda.

Hun har funnet at pasientene opplevde trening for å regulere negative følelser som mer viktig enn å regulere vekt. Pasientene hadde ofte et høyere aktivitetsnivå enn de rapporterte om.

-De av pasientene som trente overdrevent mye (24 prosent) hadde lengre sykdomsvarighet, mer alvorlig spiseforstyrrelse, større hyppighet av selvskadingsatferd og lengre behandlingstid på Modum Bad, sier Bratland-Sanda.

Hennes doktorgradsarbeid har vært et samarbeidsprosjekt mellom Modum Bad og NIH.

Får hjelp mot utbrenthet
Lege og forsker Karin Isaksson Rø har gjort funn som viser at leger oppnår bedring i utbrenthet og jobbstress etter et kort rådgivningstilbud.

– Både norske og internasjonale undersøkelser viser at leger har en relativt høy grad av utbrenthet, depresjon og selvmord. Det kan få konsekvenser ikke bare for den enkelte lege, men også for pasientbehandling. Tilbud for å forebygge eller hindre utvikling av utbrenthet kan derfor være viktig, sier Rø.

I sitt forskningsprosjekt har hun fulgt opp 227 leger som kom til Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad for rådgivning. I løpet av et femdagers kurs eller en fem-seks timers samtale ved Ressurssenteret Villa Sana fikk en rekke leger hjelp til å snu trenden.

– Et år etter hadde legenes symptomer på utbrenthet og jobbstress bedret seg, og bedringen var opprettholdt også etter tre år, forteller Rø.

Lovende resultater
Resultatene av studien er lovende, da de peker mot at mindre jobbstress og mer hensiktsmessige mestringsstrategier kan lede til mindre utbrenthet.

– Intervensjoner rettet både mot arbeidsforhold og mot balansen mellom arbeids- og hjemmesituasjon for leger bør derfor utforskes videre, mener Rø.

Les mer om doktorgradene i Badeliv nr2/2010. Bestill Badeliv-abonnement på: infoleder@modum-bad.no

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie, Modum Bad
 

.
 

Share Button
Print Friendly and PDF