Tilbyr Par-sjekk

Par-sjekken som Kildehuset ved Modum Bad starter opp i løpet av våren, gir par mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk og vitenskapelig måte.

Nyhetsartikkel publisert 22/03/18

– Par-sjekk er et godt og gjennomarbeidet verktøy som også blir viktig i vårt kartleggingsarbeid i Familieavdelingen, sier avdelingsleder Bente Barstad ved Familieavdelingen, Modum Bad. Her sammen med leder for Kildehuset, Jorunn Tangen Hole (til høyre).

-En Par-sjekk kan gi en god pekepinn for hvor man står i parforholdet, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset ved Modum Bad.
-Vi er gjerne flinke til å følge servicer på bilen og andre ting vi eier. Men hvordan er det egentlig med parforholdet? Stopper vi opp og sjekker hvordan det står til med det? En parsjekk gir kunne gi par mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk og vitenskapelig måte, sier Tangen Hole.

Kartlegging

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler med en veileder.
– I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte, forklarer Tangen Hole.
Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring.
– De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Par-sjekk er utviklet ved Center for familieudvikling i Danmark.

Utviklet i Danmark

Par-sjekk er utviklet i Danmark, i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Modum Bad har fått muligheten til å tilby Par-sjekk i Norge, med støtte fra Tone Bergesen Stiftelse.
Direktør ved familieutviklingssenteret, psykologspesialist Mattias Stølen Due, tok selv turen til Norge for å undervise nye kursledere i februar. Sammen med seg hadde han psykolog Tea Trillingsgaard, som forsker på temaet.
Kildehuset ved Modum Bad har ambisjon om å tilby Par-sjekk flere steder i Norge.
–  I løpet av året vil vi tilby konseptet både i Oslo, Bergen  – og i Modum, sier Tangen Hole.

Psykologspesialist Mattias Stølen Due (t.v.) og psykolog/PhD Tea Trillingsgaard fra Center for familieudvikling sammen med Jorunn Tangen Hole (i midten).

 

Kursdeltaker om Par-sjekk:
«Et profesjonelt og solid gjennomført program.
Vi følte oss begge hørt, lærte hverandre bedre å
kjenne og fikk et endret syn på forholdet vårt.
Dette vil vi prøve igjen!»

Ønsker du og din partner en Par-sjekk?
Send en mail til: kurs@modum-bad.no  hvis du ønsker å bestille time eller har spørsmål.

PRIS:  For hele pakken: 4000,-
Vi anbefaler ca. en uke mellom de to samtalene i Par-sjekk.

 

27.02.2018
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF