– Mange strever i etterkant

Modum Bad har i samarbeid med R-BUP laget et tilbud for overlevende etter Utøya

Nyhetsartikkel publisert 12/04/13

UtøyaGruppetilbudet som er utviklet tilbys ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo.

Kurs i symptomhåndtering

Psykologspesialist Torunn Støren ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo vet at mange av de overlevende etter Utøya strever i hverdagen.
– De er påført sterke inntrykk og påkjenninger. Noen har i etterkant hatt vansker i ulik grad. Hvor sterke og langvarige reaksjonene blir, vil variere fra person til person, men flere har fortalt at de ikke får den hjelpen de trenger.

Gruppetilbud

Torunn StørenRegionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP) har sammen med Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo, laget et gruppetilbud for å mestre problemer i hverdagen. Her arbeides det med det som kan være vanlige reaksjoner etter skremmende hendelser som terrorhandlingene på Utøya. Det kan være søvnvansker, konsentrasjonsvansker og vansker med å regulere følelser.
– Fokus er ikke på det som skjedde, men på hva som kan være til hjelp nå, sier Torunn Støren (bildet).
I tilbudet legges det vekt på å gi redskaper for å håndtere det som kan være vanskelig. Deltakerne lærer konkrete øvelser for å håndtere symptomer.

 

Psykologspesialist Torunn Støren

10 samlinger

Kurset går over 10 ganger. Det er to psykologspesialister som vil være kursledere og leder samlingene. De er trenet i arbeid med personer som har opplevd alvorlige traumer. Gruppen tar inntil ni deltakere.
– Vi mangler fortsatt noen deltakere for å starte en ny gruppe, men starter så fort vi har fylt opp med antall deltakere, sier Støren.

Se informasjon om påmelding under bildet.

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo
Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo ligger i Eilert Sundts gate 34.

Sted:  Eilert Sundts gate 34,0259 Oslo 
Tid: Én ettermiddag (tirsdager) i uken kl 16.30 til 18.30.
Påmelding : oslo@modum-bad.no (oppgi kontaktopplysninger)
Telefon:  22 77 19 40  (Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo) ved  Ann Myhrer (sekretær), Ingunn Holbæk (leder) eller Torunn Støren (gruppeleder).
NB: Det kreves at man har med henvisning fra fastlege.

Share Button
Print Friendly and PDF