–Terapeutens regulerende rolle er sentral

Fredag 3. juni disputerer psykolog Malin Olofsson for sin doktorgrad. Hun har forsket på spiseforstyrrelser og barndomstraumer. Hennes forskning viser at relasjonen til terapeuten og de emosjonelle vanskene er sentrale i behandling.

Nyhetsartikkel publisert 30/05/22

– Dersom pasienten skal oppleve endring og bedring, ser det ut til å være av stor betydning å adressere traumene. Det har også betydning å klare å komme i kontakt med kropp og følelser i terapi, sier Malin Elisabeth Olofsson.

Barndomstraumer er vanligere ved spiseforstyrrelser enn hos befolkningen generelt. De som har opplevd dette, strever ofte med mange vansker samtidig og problemene har høy alvorlighetsgrad.
– Vi vet fortsatt svært lite om hva som hjelper disse pasientene best. Aller minst vet vi om pasientens egen opplevelse av å motta behandling. Olofssons forskning er derfor viktig, sier forskningsleder KariAnne Vrabel ved Modum Bad, som selv har en doktorgrad i spiseforstyrrelser.

Beskyttelse

Forsker og psykolog Malin Olofsson har i sitt doktorgradsprosjekt dybdeintervjuet pasienter som strever med spiseforstyrrelse og barndomstraumer.
– Pasientene beskriver selv spiseforstyrrelsen som beskyttelse og selvbevaring. Det kan for eksempel skje via endringer av vekt og figur som en regulering av nærhet og distanse. Det kan også være at spiseforstyrret atferd som overspising eller oppkast, hjelper å regulere traumarelaterte følelser, sier Olofsson.

Adressere traumene

Dersom pasienten skal oppleve endring og bedring, ser det ut til å være av stor betydning å adressere traumene. Det har også betydning å klare å komme i kontakt med kropp og følelser i terapi.
– Dette er noe pasienter ofte strever med, sier Olofsson.
De trenger i tillegg å styrke sine egne aktive valg og fokusere på aspekter av relasjonen til terapeuten. Generelt ser det ut til at pasientene er opptatt av å navigere den terapeutiske relasjonen.

Selvutslettende

Dersom pasientene opplever manglende utbytte av behandlingen, sammenfaller dette med at pasientene for eksempel blir selvutslettende.
– Det kan også skje dersom de har tendenser til å velge enten nærhet eller distanse til terapeuten for å klare å åpne seg. De reflekterer også mer enn de klarer å kjenne på opplevelser i terapi.

Viktig for terapeuter

Funnene i Olofssons forskning er viktige for terapeuter som behandler pasienter med spiseforstyrrelser og traumeproblematikk.
– Terapeutens regulerende rolle blir sentral for å finne en optimal sone for å bearbeide følelser i terapi, sier forskeren.
Den er også viktig for å forhindre pasientens unngåelse av egne opplevelser, for eksempel ved traumeeksponering. Terapeuten bør i tillegg avdekke skjult selvutslettelse og hjelpe pasienten til å være aktiv i egen endringsprosess.

Disputas

Disputasen finner sted i Forsamlingssalen på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo fredag 3. juni kl 12.15 – 15.00 Tittel på doktorgradsavhandlingen: “Eating pathology and change processes in eating disorders with childhood trauma: a patients’ perspective process-outcome study”

Les mer om disputasen her.

300522
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF