Tålmodighet behøves!

Tålmodighet behøves – en fellesnevner for advent, FBI og PREP-samlivskurs? I skrivende stund er det første lyset på adventskransen vår tent. Adventstiden vi har foran oss rommer lys, stemninger, smaker, musikk og ettertanke – og mye forberedelser og arbeid! Jeg har kjøpt meg en bok i år, den inneholder 25 lesninger til advent og jul forfattet […]

Nyhetsartikkel publisert 01/12/20

Tålmodighet behøves – en fellesnevner for advent, FBI og PREP-samlivskurs? I skrivende stund er det første lyset på adventskransen vår tent. Adventstiden vi har foran oss rommer lys, stemninger, smaker, musikk og ettertanke – og mye forberedelser og arbeid!
Jeg har kjøpt meg en bok i år, den inneholder 25 lesninger til advent og jul forfattet av salmedikteren Svein Ellingsen. Håper den kan hjelpe meg å finne roen midt i julestria!
Boken åpner med en personlig takkehilsen fra vår kronprinsesse Mette Marit som skriver at «salmene hans har båret vår familie gjennom våre viktigste milepæler – som bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelser».
Hun forteller videre: «En gang spurte jeg Svein Ellingsen om hva som er det viktigste han har lært gjennom et langt liv. Han svarte: Tålmodighet behøves.
Dette svaret forteller mye om hvorfor salmene hans treffer mange av oss så dypt. Tålmodighet behøves. I enhver skapelsesprosess. I møte med livets utfordringer. I møte med andre mennesker, – og i møte med oss selv».

 

Advent er ventetid, og oppfordringen om å være tålmodig og vente er svært aktuell! Nå venter vi mer enn på lenge! Og hva venter vi på nå? Vaksine? Frihet til fellesskap og feiring? Lov til å klemme hverandre, reise, slippe hjemmeskole og hjemmekontor pluss mye mer – Lista blir lang! Men tålmodighet behøves!

 

I møte med par som oppsøker hjelp hører jeg ofte sukket: «Vi strever med kommunikasjonen, vi forstår hverandre ikke, har dere et verktøy å gi oss?»
Ja, vi har en øvelse i vårt PREP-program som kan læres og vi vet at det kan bidra til å skape en mer konstruktiv kommunikasjon. Vi kaller det en tale- og lytteøvelse, og vi legger spesielt vekt på å trene seg på å lytte. Poenget med denne øvelsen er å dempe oppfarende utbrudd, oppklare misforståelser og kjappe feiltolkninger, og fremme følelsen av å bli forstått.
Det handler om aktiv lytting, hvordan kan jeg konkret trene på det? Å være en god lytter handler om mer enn bare å holde munnen lukket, selv om det kan være vanskelig nok ikke å avbryte den andre.

Tålmodighet behøves! Og evne til å vente!

Kommunikasjon er viktig nå som vi lever så tett på hverandre

«Effektive kommunikasjonsferdigheter er viktigere enn noen gang, nå som vi lever så tett på hverandre. Nedstengningen av samfunnet kan være den perfekte anledningen til å forbedre lytteferdighetene dine» (sitat av Jancee Dunn i The New York Times).
I dagens søndagsutgave av Aftenposten gjenfinner jeg hovedelementene i PREP`s kommunikasjonsprogram! Og her står det at ikke bare samlivsterapeuter jobber med god kommunikasjon, men også andre yrkesgrupper der det å høre feil eller uttrykke seg utydelig, kan få svært alvorlige konsekvenser. «FBIs lytteteknikk kan gjøre underverker for forholdet» står det i artikkeloverskriften! Gary Noesner, tidligere kriseforhandlingsleder for FBI skriver om en metode med aktiv lytting i situasjoner som gjelder liv eller død. Og målet er å finne ut hva motparten egentlig prøver å fortelle deg. Dette kjenner jeg meg igjen i!

Når vi snakker sammen er vi ofte så kjappe til å svare – vi tror vi har oppfattet hva den andre sa og mente, og så bærer vår ivrige dialog galt av sted!

Hvis vi tar oss tid til å lytte og gjenta med egne ord det jeg hørte den andre si så gir vi den andre tid og anledning til å korrigere og utdype sitt budskap.

Og noen ganger må den andre presisere hva han mente å si både en og to og tre ganger før budskap avsendt er lik budskap mottatt!

Det var en gang en pilot som deltok på vårt Prep-kurs, og han kjente denne teknikken godt fra sin arbeidshverdag. For han var det var livsviktig og hele tiden dobbeltsjekke at budskap avlevert var lik budskap mottatt – heldigvis! Litt tungvint og tidkrevende, men effektivt!
Parafrasering er et viktig element i aktiv lytting, men det innebærer en eksistensiell øvelse for det travle og utålmodige nåtidsmennesket. Sett deg selv PÅ VENT, lytt og anstreng deg for å ta den andres budskap inn og gjenta det ut av din egen munn. En annen kursdeltaker sa «det er faktisk en øvelse i gjestfrihet – jeg rydder rom i mitt indre for den andres ord, opplevelse og mening».

Det handler om respekt

Det handler ikke om enighet, men trening av evne til innlevelses, medfølelse og engasjement – rett og slett respekt!
Vi vet at det å høre den andre uttrykke vårt eget budskap kan skape gode forandringer i en spent dialog! Det å bli hørt betyr at den andre personen annerkjenner følelser og tanker som blir uttrykt, og selv om det er uenighet, hjelper det til å roe gemyttene.
Men tålmodighet behøves – den styrker vår evne til å vente til rollene byttes om og det blir den andres tur til å formulere sitt budskap som den andre skal ta inn og gjenta. Da er det den som skal si noe som får mulighet til å presisere hvis noe er uklart, og får dele det som ligger en på hjertet! Slik er treningsopplegget for en god samtale der begge kan føle seg lyttet til!

 

Tid – Tålmodighet – Konsentrasjon – Øvelse – kan skape God Kommunikasjon og God Jul!

«Herre, lær meg tålmodighet, men la det skje fort» – slik lød en teologistudents bønn.
Meningsfull kommunikasjon er en kunst – Tålmodighet behøves – Lykke til!

Anne Dahl

Share Button
Print Friendly and PDF