Takket brannvesenet med lunsj

Før jul rykket brannvesen og politi ut til brannen på Institutt for Sjelesorg. Nylig ble de takket med lunsj og gode ord.

Nyhetsartikkel publisert 09/02/16

1228

Daglig leder Kristin Leite (til høyre) takker utrykningsleder Lars Ole Sønsterud og politibetjent Frode Presthus for innsatsen brannatten. Bak i første rekke står: Geir Øverby, Halvard Holck, Cato Ludvigsen og Svein-Erik Thon. Bakerst fra v.: Roar Dahlen, Ståle Holck, Bjørn-Olav Grimestad, Magne Steinseth, Alexander Bjerke og Inge Bye.

Natt til 17. desember 2015 gikk brannalarmen på Institutt for Sjelesorg. Ikke lenge etter rykket både politi og brannvesen ut med sine mannskaper. Overnattingsbygget sto i lys lue da brannmannskapene ankom. Det kunne dessverre ikke reddes.

Nylig var brannmannskaper og politi tilbake på Modum Bad, men da i en helt annen setting. De ble nemlig invitert på lunsj og fikk takk og gode ord. – Det har vi aldri opplevd før, sier brannmester Inge Bye.

Les om brannen her.

Reddet hovedbygget

– Brannmannskapene gjorde en formidabel innsats her brannatten. Selv om overnattingsbygget ikke kunne reddes, jobbet de hardt for at  brannen ikke skulle spre seg til resten av vår bygningsmasse. Og det klarte de – heldigvis, sier Kristin Leite.
Leite er daglig leder ved Institutt for Sjelesorg. Hun og de andre 13 ansatte ved Instituttet er svært takknemlige til brannmannskapene for deres innsats. Det var derfor naturlig å tenke at de burde takkes på en eller annen måte.
– Vi fant ut at en lunsj var måten å gjøre det på, sier Leite.

Gjenoppbygging

Institutt for Sjelesorg var på branntidspunktet en egen stiftelse (Institutt for Sjelesorg – Einar Lundbys stiftelse). Ved nyttår ble Instituttet og Modum Bad slått sammen til én stiftelse. Navnet er nå: Modum Bad.
– Vi er så glad for å være en del av den større “familien” på Modum Bad nå, sier Kristin Leite. Sammen med driftssjef Finn Ellingsrud planlegges nå gjenoppbygging av overnattingsdelen på Instituttet. Planen er å starte byggeprosessen til sommeren og at et nytt bygg kan stå ferdig sommeren/høsten 2017.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF