Takker for 1,5 millioner fra Dam-stiftelsen

Bente Barstad og Modum Bads kurs- og kompetansesenter kan juble for 1,5 millioner i utviklingsmidler fra Dam-stiftelsen. – Midlene sikrer at kurskonseptet «Par på nytt – samlivskurs for par med barn fra tidligere forhold» kan sluttføres, og kurslederkurs kan utvikles, sier prosjektleder Barstad.

Nyhetsartikkel publisert 03/07/24

Bente Barstad viser fram kursheftet i Par på nytt

Bente Barstad viser fram kursheftet i Par på nytt.

I samarbeid med Rådet for psykisk helse og Bonusfamilieforeningen ble det tidligere i år søkt om midler til kurskonseptet. Nylig fikk kurssenteret på Modum Bad melding om at søknaden er innvilget og 1,5 millioner kroner er underveis.

– Viktig anerkjennelse

– Vi opplever dette som en viktig anerkjennelse av kurskonseptet vårt, sier Barstad.
Psykologspesialisten har ledet familieavdelingen ved Modum Bad i en årrekke. Etter at hun ble involvert i Modum Bads forebyggende virksomhet, har hun vært med på å utvikle «Par på nytt» i samarbeid med Center for familieudvikling i København og er fagansvarlig for kurskonseptet. Kurset er beregnet på par som etablerer seg på nytt, hvor den ene eller begge har barn fra tidligere forhold.

“Ste-familier er i dag den raskest voksende familieformen”

 

Nye roller og forventninger

– Ste-familier er i dag den raskest voksende familieformen, sier Barstad.
– De har en langt høyere samlivsbruddprosent enn førstegangsfamilier. Ste-familier er også like forskjellige og unike som alle andre familier.

 

Når par har barn fra tidligere forhold, kan det dukke opp utallige utfordringer og problemer. Illustrasjoner: Grete Edland Westerlund.

Felles er at det er en familieform med mange nye roller og nye forventninger som skal forenes.
– Det tar tid, og det er viktig å normalisere at det er slik, sier Barstad.

“Det er en familieform med mange nye roller og nye forventninger som skal forenes”

 

Utfordringer og problemer

Et nytt parforhold trenger tid – det skal dyrkes og utvikles.
– Når par har barn fra tidligere forhold, kan det dukke opp utallige utfordringer og problemer. I tillegg får de kanskje felles biologiske barn, sier Barstad.
Kurset «Par på nytt» skal både bevisstgjøre par med tanke på utfordringene de møter på i det nye familielivet- og normalisere disse.

Lære opp nye kursledere

Prosjektmidlene fra Dam-stiftelsen gjelder for høsten 2024 og våren 2025.
– Vi skal holde flere parkurs, samt ferdigstille kursheftet som parene får utdelt på kurset. Videre skal vi utvikle et nytt kurs for kursledere, slik at flere fagpersoner kan tilby dette i sine sammenhenger. Første kurs for kursledere er planlagt gjennomført våren 2025, sier prosjektlederen.

Bente Barstad viser fram kursheftet i Par på nytt.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen som Bente Barstad har med seg i videre arbeid består av seniorrådgiver Werner Fredriksen fra Rådet for psykisk helse, leder Liv Anniken Berg fra Bonusfamilieforeningen, som er brukerstemmen inn i prosjektet, og Glenn Ringdal som leder Seksjon for familie og samliv ved Modum Bads kurssenter.

 

“Vi vil utvikle et nytt kurs for kursledere, slik at flere fagpersoner kan tilby dette kurset”

 

– Stort behov

– Hvilket behov er det for dette kurset?
– Vi mener det er et stort behov. Ved Modum Bad har vi samlivskonseptet PREP og har i 25 år hatt mer enn 18 000 par på samlivskurs. Vi ser likevel at ste-familier har mer komplekse utfordringer. «Par på Nytt»-kurskonseptet adresserer nettopp disse utfordringene.
Mens skilsmisseprosenten i Norge nå har gått ned og ligger på rundt 37 prosent, er bruddprosenten svært høy i ste-familier.
– Så dette er et viktig forebyggende satsingsområde, avrunder Barstad.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF