Toppledere for statlige virksomheter i Buskerud fikk omvisning

Fylkets statlige virksomheter på besøksrunde.

Nyhetsartikkel publisert 30/11/12

Mottakelse i foajeenDirektør Ole Johan Sandvand (til venstre) ble takket av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl (til høyre) for velkomsten på Modum Bad.

Torsdag 29. november besøkte en rekke toppledere for statlige virksomheter i Buskerud Modum Bad. Det er etablert et nettverk av disse, som ledes av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl. Foruten Modum Bad besøkte gruppen en rekke virksomheter i Hallingdal og Midtfylket.

– Hensikten er å bli bedre kjent med næringslivet, lytte til utfordringer og bidra til forbedringer i relasjonen til statlige myndigheter, sa Kirsti Kolle Grøndahl da hun takket for velkomsten.

Bred presentasjon

Gruppen fikk en rask, men bred presentasjon av Modum Bad. Særlig ble det lagt vekt på de forventninger og utfordringer institusjonen står overfor i sin satsing på forebygging og formidling av kompetanse gjennom etablering av Kildehuset. Direktør Ole Johan Sandvand fremhevet sterkt samarbeidet med Modum kommune i møtet med de statlige lederne.

Lovnad om bedre vei

En av de som deltok på møtet var sjefen for Statens vegvesen i Buskerud, Hans Jan Håkonsen. Han bekreftet sin lovnad om at staten sammen med Modum kommune vil sørge for ny og svært mye bedre veiforbindelse mellom Riksvei-35 og Badeveien.

Besøk på ForskningsinstituttetAssisterende forskningsleder Terje Tilden informerte om Forskningsinstituttets prosjekter.

I Villa Cultura
Kulturleder Helge Harila ønsket velkommen til pasientenes eget kulturhus – Villa Cultura, der delegasjonen fikk servert vakker sang fra Gunstein Draugedalen.

Befaring Kildehuset
Driftssjef Finn Ellingsrud informerer om det nye Kildehuset som er i ferd med å reises på Modum Bad.

På Villa Sana
Interesserte tilhørere fikk høre om forebyggingsarbeidet på Ressurssenteret Villa Sana.

 

Share Button
Print Friendly and PDF