Startskudd for spesialiseringsprogram

Onsdag 11. januar gikk startskuddet for det nye spesialiseringsprogrammet i psykoterapi. Flere får sjansen til å delta via nytt opptak til høsten.

Nyhetsartikkel publisert 27/01/17

Nytt spesialiseringsprogram i psykoterapi ble igangsatt 12. januar. Her fra første kursdag hvor assisterende forskningsleder Terje Tilden underviser.

Onsdag 11. januar gikk startskuddet for det nye spesialiseringsprogrammet i psykoterapi på Modum Bad med 19 psykologer på skolebenken. – Flere får sjansen via nytt opptak til høsten, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset

-Inspirerende

-Dette ser veldig bra ut. Forelesningene er inspirerende og jeg har lært en hel masse allerede, sier psykolog Kjetil Hodne, én av deltakerne på den første samlingen i Kildehuset.
Hodne jobber til daglig som psykolog ved Vinderen DPS i Oslo. Spesialiseringsprogrammet var akkurat det han hadde vært på jakt etter.
– Jeg jobber med «Raskere tilbake» og så etter en videreutdanning med aktuelle temaer som passet i jobbsituasjonen Dette kurset favner bredt, er metodeuavhengig og har fokus på ferdighetstrening, noe som er viktig for meg, sier Hodne.

 Bruce Wampold underviser studentene i Kildehuset.

Bruce Wampold i samtale med psykolog Kjetil Hodne fra Vinderen DPS.

-Proft opplegg

Vidi Dahl-Bruheim

Forskningsleder ved Modum Bad, Bruce Wampold, var blant foreleserne på den første samlingen. Den amerikanske professoren er internasjonalt kjent, blant annet for sine bøker om psykoterapi. Han er levende opptatt av å finne fram til faktorer som skaper god terapi.
– Jeg liker ydmykheten til Wampold. Han skaper trygghet og en god atmosfære, sier Hodne.
Psykolog Vidi Dahl-Bruheim ved Østfold ungdoms- og familiesenter – omsorg (Buf-etat), sier seg enig.
– Undervisningen er bra og opplegget er proft. Vi merker at det ligger faglig ekspertise bak, og den blir formidlet på en likefrem måte, sier hun.
Etter en del år i faget kjente psykologen behov for å vite mer om terapien hun holder på med.
– Jeg ønsket å sette ord på hva som virker. Det er ikke bare én måte å drive terapi på. Fellesfaktorene er avgjørende – og det er viktig å være fleksibel og interagere med pasientene. Dette kurset var akkurat det jeg hadde sett etter, sier Dahl-Bruheim.

Klinikknært

Og det er nettopp hvordan man blir en god terapeut og hvordan man får terapi til å fungere best mulig som er tema for det nye programmet. For det er en kjensgjerning at noen terapeuter får bedre resultater med pasienter enn andre. Hva gjør de egentlig for å oppnå disse resultatene? Og hva kan man lære av det?
– Siden det er kort vei mellom klinisk behandling og forskning på Modum Bad, ligger forholdene godt til rette for læring. Folk som er eksperter på sine terapimodeller vil delta i kurset. Deres undervisning vil tydelig vise hvordan de jobber med sentrale prosesser i terapi, sier assisterende forskningsleder Terje Tilden.
Tilden foreleste på første samling i tillegg til Bruce Wampold. Utover de to vil professor Asle Hoffart samt forskerne Sverre Urnes Johnsen, Pål Ulvenes, KariAnne Vrabel og Harald Bækkelund forelese i de neste samlingene. De vil alle bidra med undervisning fra prosessforskning på «sine» områder; angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer og familieterapi.

19 psykologer er i gang i spesialiseringsprogrammet. Her fra en pause i Kildehuset under første kursdag.

Pauseprat i Kildehuset.

Nytt opptak

Programmet er av Norsk psykologforening godkjent som fordypningsprogram i spesialiteten psykoterapi. Det går over to år med fem samlinger i året. Hver samling består av to dager med kurs og egenerfaring. I tillegg tilbys en tredje dag med veiledning. – Til høsten blir det et nytt opptak av studenter som vil slutte seg til de videre samlingene, og så ta igjen de to første samlingene senere, informerer Jorunn Tangen Hole.

Les mer om kurset og meld deg på til neste opptak her.

27.01.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF