Spor av Gud i fortellingene

Prost Kristin Moen Saxegaard snakker om "Spor av Gud i fortellingene" i Olavskirken 27. februar.

Nyhetsartikkel publisert 10/02/20

Kristin Moen Saxegaard

I samtale med prest Idun Strøm Sefland vil Kristin Moen Saxegaard snakke om hvor vi kan finne spor av Gud i fortellingene.

Flettes sammen

Livet rommer mange fortellinger – store og små. Hvert enkelte menneske har sin egen fortelling som flettes sammen med fortellingene om sammenhengen vi er en del av og kulturen vi lever i. Kristin Moen Saxegaard er prost i Ringerike og utdanningsprest ved Institutt for Sjelesorg, Hun har også en PhD i Det gamle testamentet. Hun samtaler med sykehusprest Idun Strøm Sefland om hvor det kan finnes spor av Gud i fortellingene.

Seks temakvelder

Hvor finnes spor av Gud? Hvor lar Gud seg finne? Dette er spørsmål som stilles når sykehusprestene Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland inviterer til seks temakvelder i fastetiden. Samlingene finner sted i Olavskirken torsdager kl 20 – og ulike gjester er invitert.
– Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av oss prester. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn, opplyser Sefland.
Temakveldene er åpne for alle og har fri entré.

 

Guds hjerte
Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene.
Hans øyne ser vi ikke,
men vi ser
usynlig lys over alle ting
som i sommernatten.
Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys.

Rolf Jacobsen

 

25.02.2020
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF