– Kildehuset er en spennende nyskapning

- Det er spennende å høre om den nyskapning som skjer på Modum Bad, sa Tom Erik Hauger, leder av hovedutvalget for regional utvikling og kultur i Buskerud.

Nyhetsartikkel publisert 02/09/13

Fylkesbesøk
En del av besøket foran det nye Kildehuset. Fra venstre: Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune, utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbak fra Buskerud fylkeskommune, ordfører Terje Bråthen i Modum kommune,hovedutvalgsleder Tom Erik Hauger i Buskerud fylkeskommune og adm.direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

En del av Buskerud fylkeskommunes politikere og ansatte la onsdag 28. august sine møter til Modum Bad. De fikk samtidig anledning til å bli bedre kjent med stedet gjennom presentasjoner og omvisning. Særlig vekket de nye lavterskeltilbudene i Kildehuset interesse. At folk kan få hjelp ved å kontakte psykologene i Rask psykisk helsehjelp direkte – uten henvisning fra lege og uten ventetid, ble applaudert av politikerne.

– Blir oppglødd

Både leder av hovedutvalget for regional utvikling og kultur, Tom Erik Hauger og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Buskerud, Roger Ryberg, uttrykte begeistring for tilbudet.
– Det er en spennende nyskapning, sa Hauger, som sammen med resten av delegasjonen fikk se det nyoppførte kurs- og kompetansesenteret Kildehuset.
– Jeg blir oppglødd over å høre alt som skjer her på Modum Bad, sa Roger Ryberg, som også er tidligere fylkesordfører.
 At utvikling av nye tilbud, som eksempelvis Rask psykisk helsehjelp, skjer i nært samarbeid med kommune og fylkeskommune, mener han er svært fremtidsrettet. Ryberg understreket at seriøsiteten med forskning rundt tilbudene er viktig.

Omvisning Kildehuset
Driftssjef Finn Ellingsrud viser delegasjonen fra Buskerud fylkeskommune det nye Kildehuset som er under oppføring.

Ressurssenter

Buskerud fylkeskommune har bevilget til sammen én million kroner til etableringen av et ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykiske helse. Ressurssenteret, lokalisert i Kildehuset, har som formål å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Gjennom samhandling og god utnyttelse av ressurser, skal et best mulig tilbud for befolkningen skapes.

– Ressurssenteret er et nybrottsarbeid der Modum som folkehelsekommune, Buskerud fylkeskommune som regional aktør og fagmiljøet på Kildehuset  samarbeider om utviklingen, sier leder Kristin Tafjord Lærum i Kildehuset.

Blant tilbudene som gis er Rask psykisk helsehjelp – en gratis hjelp til personer over 18 år bosatt i kommunen. Les mer om tilbudet her.I tillegg tilbys Snarvei til hjelp, som er et tilbud igangsatt med bevilgede midler fra  Modum Sparebank. Dette tilbudet er også gratis og retter seg inn mot ungdom mellom 16 og 18 år.

– Vi arbeider også med å utvikle andre tilbud, blant annet en online chattetjeneste på nett, sier Lærum.

Fornøyd

Leder i fylkets utviklingsavdeling, Kjersti Bærug Hulbak, var fornøyd med dagen på Modum Bad.
– Vi ønsket å vise politikerne stedet og la dem få et innblikk i virksomheten. Samtidig ønsket vi å vise politikerne de prosjektene vi bevilger penger til, sa Hulbak.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
 

Rask psykisk helsehjelp
Prosjektleder Egil Halleland (til venstre) orienterer om tilbudet Rask psykisk helsehjelp, som er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune og Buskerud fylkeskommune.

I parken under besøket fra fylkeskommunen
Rådmann Aud Norunn Strand (fra venstre) og ordfører Terje Bråthen fra Modum kommune deltok på deler av dagen. Her på omvisning sammen med Kjersti Bærug Hulbak og Randi Haldorsen fra fylkeskommunen. Til høyre: Kristin Tafjord Lærum, leder i Kildehuset.

Omvisning på Modum Bads områdeFra omvisningen på Modum Bads område. Her i parken utenfor hovedbygningen.

Bursdagsfeiring
Fylkeskommunens Randi Haldorsen (teamleder for friluft, idrett og folkehelse) hadde bursdag og fikk servert hjemmelaget bløtkake under lunsjen på Modum Bad. Til høyre: Adm.direktør Ole Johan Sandvand, Modum Bad. Til venstre hovedutvalgsleder Tom Erik Hauger. Bak til høyre: Rådmann Aud Norunn Strand og tidligere ordfører i Drammen, Turid Wickstrand Iversen, som i dag er politiker i fylkeskommunen.

Share Button
Print Friendly and PDF