Søker unge voksne med angstlidelse

Angstavdelingen ved Modum Bad søker deltakere til et nytt prosjekt for unge voksne med angstlidelser.

Nyhetsartikkel publisert 02/11/21

– Vi søker unge voksne med angstlidelse, sier prosjektleder Therese Ruud Snuggerud (foran til høyre). Hun starter opp et nytt korttids behandlingsprosjekt sammen med blant annet avdelingsleder Heidi Houmb (bak til venstre) og Marit Flesaker Kvale (bak til høyre).

Behandlingen vil foregå i en intensiv periode på to uker.
– Behandlingen går ut på å endre hvordan vi forholder oss til tankene våre, sier Therese Snuggerud, som er psykolog og leder for det nye prosjektet.

Behandlingens mål

I behandlingen vil pasientene få utforske måter å møte negative tanker på.
– Når vi møter negative tanker med prosesser som bekymring, fokus på trusler og uhensiktsmessige mestringsstrategier, fortsetter angsten, forklarer Snuggerud.
– I behandlingen jobber vi med hvordan vi kan bruke oppmerksomheten til å bryte med prosessene som opprettholder angst.
I løpet av behandlingen skal deltakerne få erfare at de har et valg om hvordan de håndterer negative tanker og følelser som dukker opp.
– Vi ønsker at de skal kjenne at de har kontroll over oppmerksomheten. Målet for behandlingen er å gi kontrollen over livet tilbake til deltakeren slik at angsten ikke lenger styrer livet.

“Målet for behandlingen er å gi kontrollen over livet tilbake til deltakeren slik at angsten ikke lenger styrer livet”

 

To ukers behandlingstid

Behandlingen foregår ved innleggelse på Modum Bad i to uker.
– Noe av tiden tilbringes hjemme. I denne tiden får deltakerne øve på å håndtere angsten på en ny måte i hverdagssituasjoner, forklarer Snuggerud.
Behandlingen forutsetter at deltakerne er villige til å utforske strategier som opprettholder angst og ønsker å jobbe aktivt med å møte angsten på en ny måte.
Behandlingen er basert på metakognitiv terapi og foregår i gruppe. Metakognitiv terapi tar tak i fellestrekk mellom diagnoser og egner seg derfor godt til gruppebehandling.

 

“Vi søker deltakere mellom 18 og 30 år med sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse eller agorafobi med panikklidelse.”

 

Hvem kan delta?

– Hvem kan delta i dette behandlingsprosjektet?
– Vi søker deltakere mellom 18 og 30 år. De må ha diagnosen sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse eller agorafobi med panikklidelse. Vi vet mange med disse diagnosene har vansker med å stå i jobb eller studier. Det er en forutsetning at andre hjelpetiltak er forsøkt, men ikke ført fram.
Det nye prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for angstlidelser og Forskningsinstituttet ved Modum Bad.

– Vi tror det er behov for korte, intensive behandlingsopphold for unge med angst og ser fram til å starte opp dette nye prosjektet, sier avdelingsleder Heidi Houmb (til venstre) ved angstavdelingen, Modum Bad. Videre mot høyre: Psykiatrisk sykepleier Marit Kvale og prosjektleder Therese Snuggerud.

 

Fastlege henviser

Fastlege eller helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan henvise til avdeling for angstlidelser, Modum Bad. Når vi har mottatt henvisning vil det vurderes om du fyller kriteriene for behandling i spesialisthelsetjenesten i form av døgninnleggelse.
Ved spørsmål kan du henvende deg til Modum Bad: 32 74 97 00. Kontaktperson: Therese Snuggerud, therese.snuggerud@modum-bad.no

Les mer om Avdeling for angstlidelser ved Modum Bad

infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF