Søker ny leder av Villa Sana

Modum Bad søker en legespesialist til å lede Ressurssenteret Villa Sana. - En stilling med mange utviklingsmuligheter, sier nåværende leder Tron Svagård som blir pensjonist til våren.

Nyhetsartikkel publisert 20/11/18

– Villa Sana er et spennende arbeidssted med store utviklingsmuligheter innen arbeidshelse, sier leder Tron Svagård ved Villa Sana. Her står han utenfor Villa Sana sammen med administrasjonskoordinator Laila Oliversen Brandsgård (til venstre) og leder Jorunn Tangen Hole ved Kildehuset (til høyre).

 

Villa Sana har gjennom 20 år hatt leger og sykepleiere på kurs og rådgivning. De siste årene har også tannleger fått et tilbud. Nå søker Modum Bad leder Tron Svagårds etterfølger. Han blir pensjonist til våren, men brenner fortsatt for det forebyggende feltet og ivaretakelsen av arbeidshelse.

– Mange muligheter

– Lederstillingen ved Villa Sana har mange muligheter, sier Svagård.
Ressurssenteret blir fra nyttår Modum Bads Seksjon for arbeidshelse – og det skal satses enda sterkere og bredere på det forebyggende feltet.
– Erfaringene vi har med oss fra det forebyggende arbeidet med legers og sykepleieres helse, er nyttige å ta med seg også til andre yrkesgrupper, forteller Svagård.

Fagmiljø

På Villa Sana får man jobbe tett med spennende fagpersoner som kan mye på arbeidshelsefeltet. Villa Sana er knyttet til Modum Bads kurssenter Kildehuset og jobber for øvrig tett på hele fagmiljøet ved Modum Bad.
– Vi søker en legespesialist som har interesse for det forebyggende arbeidet, sier leder Jorunn Tangen Hole ved Kildehuset.
Hun undestreker at det ligger store utviklingsmuligheter i lederstillingen.

Økende etterspørsel

Det er i dagens samfunn økt oppmerksomhet rundt det å ta vare på egen helse.
– Arbeidshelse er derfor et felt med økende etterspørsel, sier Tron Svagård.
Blant annet kjenner mange på tidsklemmen, og forholdet hjem og arbeid er et tilbakevendende tema når leger, tannleger og sykepleiere kommer til rådgivning.
– Ved Villa Sana ønsker vi å øke kompetansen på feltet. Det er allerede etablert en doktorgrad og vi har pågående forskning med ny doktorgrad på vei, sier Svagård.

Se hele utlysningen av lederstillingen ved Villa Sana her.
Les mer om Villa Sana-tilbudet her.

20.11.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF