Stor konferanse med søkelys på traumebehandling

Traumebehandling er temaet for årets store Modum Bad-konferanse 15. november. – Fagfeltet er bredt. Denne gang vil vi sette søkelys på ulike perspektiver når det gjelder både helhetlig og persontilpasset terapi, sier kurs- og prosjektleder Thea Solbakken.

Nyhetsartikkel publisert 25/06/24

Disse fire erfarne traumebehandlerne ser fram til Modum Bad-konferansen 15. november. Fra venstre: psykologspesialistene Roland Westerlund, Karine Frost og Peter Sele. Helt til høyre: Leder i Avdeling for traumelidelser, Solveig Nævra Lie.

 

Overskriften for årets Modum Bad-konferansen er “Traumebehandling – perspektiver på helhetlig og persontilpasset terapi”.
– Vi vet at det er et behov for mer kunnskap om traumebehandling, Det har derfor vært viktig for oss å sette sammen et godt og bredt program, sier Solbakken, som til daglig jobber ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

Får status og oversikt

Thea Solbakken portrett

Thea Solbakken

Målet med konferansen er å gi deltakerne en god oversikt og status på hvor kunnskapsfeltet står i dag.
– Samtidig har vi ønsket å gi deltagerne et innblikk i gode, kliniske verktøy som benyttes i traumebehandling, sier Solbakken.
Med seg i komiteen for konferansen har hun dyktige og erfarne fagfolk som i en årrekke har jobbet med traumebehandling.

 

“Vi vil få ulike perspektiver fra et bredt fagfelt. Samtidig vil vi sette lupen på presisjonsbehandling for traumelidelser”

 

Spisse behandlingen?

Solveig Nævra Lie

Leder Solveig Nævra Lie i Avdeling for traumelidelser er en av pådriverne for konferansen. Hun lover at foredragsholderne vil belyse sentrale diskusjoner på fagfeltet.
– Vi vil få ulike perspektiver fra et bredt fagfelt. Samtidig vil vi sette lupen på presisjonsbehandling for traumelidelser. Vi vil stille spørsmålet om det er mulig å spisse behandlingstilbudet enda mer innen et fagfelt som favner ulike terapeutiske tilnærminger og kompliserte traumelidelser, sier Nævra Lie.

 

Kildehuset på Modum Bad

Årets Modum Bad-konferansen holdes i det vakre Kildehuset på Modum Bad fredag 15. november.

 

Portrett av Peter Sele

Peter Sele

Behandlingsforskning

Psykologspesialist og forsker Peter Sele vil innledningsvis gi deltagerne en stauts på hvor kunnskapsfeltet står i dag, og hvor veien går videre.
– Jeg vil snakke om de sentrale diskusjonene når det gjelder diagnostikk og behandling av traumelidelser, sier Sele.
Han vil også gå gjennom nyere, relevant behandlingsforsking.
– Jeg vil peke på noen utfordringer og muligheter for å tilby bedre behandling til traumepasienter framover.

 

Psykologspesialist Irene Michalopoulos, sykepleier Lise Berglund og psykiater Peter McGovern ved Traumepoliklinikken i Oslo er klare for å dele av sin erfaring og kompetanse 15. november.

 

Praktiske verktøy

Lise Berglund

Lise Berglund, som er sykepleier ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo, vil gi innblikk i et miljøterapeutisk verktøy for å forstå komplekse, traumerelaterte lidelser.
– Disse verktøyene kan danne et «kart» for å gjenkjenne og sortere reaksjoner og atferd i møte med komplekse dissosiative lidelser, sier Berglund.

Gruppebehandling

Psykiater og overlege Peter McGovern, fra samme klinikk, vil undervise om det praktiske, kliniske verktøyet TORP – “Traume Orientert Recovery Planlegging.
– TORP er et verktøy for å utfordre fobi og planlegge for vanskelige tider. Vi bruker det i gruppebehandling for mennesker med komplekse traumelidelser, sier McGovern.

 

Behandlingen er basert på et internasjonalt anerkjent verktøy fra Verdens Helse Organisasjon (WHO – QualityRights Recovery Plan).
– Det er den første norske oversettelsen av dette verktøyet som har blitt tatt i bruk over hele verden, sier McGovern.

“Fem hindringer i traumebehandling kan bli til gull”

 

– Hindringer blir gull

Irene Michalopoulos

Den tredje foredragsholderen fra Traumepoliklinikken i Oslo er psykologspesialist Irene Michalopoulos. Hun mener det er fem hindringer i traumebehandling som kan bli til gull.
– Men man må lære seg å gjenkjenne og overkomme disse hindringene, sier Michalopoulos.

Persontilpasset?

Persontilpasset behandling er på full fart inn i psykiske helsevern.
– Men hvordan skal vi klare å velge den behandlingen som virker best, spør psykologspesialist og forsker Karine Frost i sitt innlegg.

 

Psykologspesialist Karine Frost forsker på persontilpasset behandling.

Hun forsker på skreddersydd behandling ved hjelp av maskinlæring og er i ferd med å ta en doktorgrad på temaet: «Persontilpasning med hjelp av maskinlæring”.

Fysisk og digitalt

Oddrun Solberg

Dagen avsluttes med en paneldebatt som ledes av psykologspesialist Roland Westerlund. Konferansens konferansier er psykologspesialist Oddrun Solberg.
Modum Bad-konferansen har gjennom en årrekke samlet flere hundre deltakere.
– Konferansen holdes i år i Kildehuset på Modum Bad. Det blir også mulighet til å delta digitalt, sier kurs- og prosjektleder Solbakken.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

 

 

PROGRAM:

08.30 – 09.00 Registrering med kaffe
09.00 – 09.15 Velkommen
09.15 – 10.00 “Traumebehandling – kvar står kunnskapsfeltet i dag og kvar går vegen vidare?” ved psykologspesialist og forsker Peter Sele
Pause
10.15 – 11.00 “Se hele meg” – et miljøterapeutisk verktøy for å forstå komplekse traumerelaterte lidelser” ved sykepleier Lise Berglund
11.00 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.45 “Traume Orientert Recovery Planlegging (TORP) – et praktisk klinisk verktøy for å utfordre fobi og planlegger for vanskelige tider” ved psykiater og overlege Peter McGovern
Pause
13.00 – 13.45 “Hvordan gjenkjenne og overkomme hindringer i traumebehandling. Fem hindringer som kan bli til gull” ved psykologspesialist Irene Michalopoulos
13.45 – 14.15 Pause med kake
14.15 – 15.00 “Hvordan velge behandlingen som virker best? Persontilpasning med hjelp av maskinlæring” ved psykologspesialist og forsker Karine Frost
Pause
15.00 – 15.45 Paneldebatt ledet av psykologspesialist Roland Westerlund.
15.45 – 16.00 Oppsummering og evaluering
Konferansier for dagen er psykologspesialist Oddrun Solberg.

 

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF