– Snakk med barna

- Åpenhet kan forebygge psykisk lidelse, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

Nyhetsartikkel publisert 22/11/17

– Barn trenger å få vite at de ikke har skyld i sykdommen, og at det heller ikke er deres ansvar å gjøre andre friske, sier Anne Kristine Bergem.

Bergem har i mange år har arbeidet med barn som pårørende og har mye kunnskap om å møte dem på deres nivå med god informasjon. Det kan forebygge psykiske lidelser senere i barnas liv.

– Hvilke tegn og signaler kan et barn vise når det har det vanskelig?

– Barn og unge er forskjellige, og de vil også reagere ulikt på livshendelser de opplever. Det viktigste er å sørge for at friske barn kan fortsette å være det også når familier rammes av sykdom.

– Hvordan møte barnet?

– Barn må møtes med åpenhet og ærlighet. De forstår fort hvis det er ting voksne synes det er vanskelig å snakke om, og lar være å ta opp temaene. Det er viktig å ta barn på alvor, samt å gi ordentlige forklaringer. Barn trenger å få vite at de ikke har skyld i sykdommen, og at det heller ikke er deres ansvar å gjøre andre friske.

– Hva er det viktig at barnet prater om?

– Det aller viktigste er ikke detaljene, men at barna forstår at det er greit å snakke om det som er vondt.

– Hvordan forstå det barnet formidler?

– Hvis barn setter ord på hvordan de har det og det de tenker, handler det mest om å lytte. Noen viser med kroppsspråk eller oppførsel at de ikke

har det bra. Da trenger barna trygge voksne som kan klare å se bak oppførselen og hjelpe barna til å finne ord.

«Det aller viktigste er at barna forstår
at det er greit å snakke om det som er vondt»

 

– Hvordan tilrettelegge for nødvendig og tilstrekkelig hjelp?

– Barn som er pårørende er i utgangspunktet friske barn som opplever en belastende hendelse i familien. Det er stor ulikhet mellom familier. Noen familier har mange trygge voksenpersoner. Med god kommunikasjon og stor åpenhet vil disse familiene kanskje bare trenge god informasjon og en oppfordring fra helsepersonell til å snakke sammen hjemme. Mindre familier vil være mer sårbare. De kan trenger oppfølging over tid både med veiledning, samtaler og praktisk hjelp hjemme.

– Hvordan samarbeide med foreldre og forberedelse til barnesamtalen?

– Foreldre må hjelpes til å forstå at barn må informeres og involveres.  Noen lever i den tro at det er best å skåne barn. Men det er ikke mulig. Barn skjønner at det skjer noe. Dernest er det fint å hjelpe foreldrene til å finne ut hvordan de kan snakke med barna. Som helsepersonell er vi inne i familien bare en stund. Den viktigste jobben vi gjør er derfor å bistå foreldrene. Helsepersonell kan også gi forklaringer på sykdommer og behandling.

– Hvordan samtale med barn og foreldre?

– Åpenhet og ærlighet er de sentrale faktorene i møtet med familien. Vi kan være gode rollemodeller ved å vise i praksis at alt kan snakkes om, og at ingen tanker eller følelser er farlige. Vi kan anerkjenne at det er slitsomt å ha det slitsomt og at det er vondt å ha det vondt, men at det er godt å snakke sammen om det vonde likevel. Å være ensom og alene om vonde følelser gir ekstra belastning.

(Anne Kristine Bergem er medlem av Modum Bads styre fra 2017).
Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2017. Du kan abonnere gratis på Badeliv. Klikk her.

22.11.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF