Seniorforskeren blir pensjonist

Asle Hoffart søkte jobb på Modum Bad som nyutdannet psykolog. Når han i juni runder 70, kan seniorforskeren se tilbake på 38 år på den diakonale helseinstitusjonen.

Nyhetsartikkel publisert 20/06/22

Asle Hoffart fikk tidlig en spesiell interesse for angstlidelser. Foto: Unni Tobiassen Lie

Da Asle Hoffart søkte jobb på Modum Bad som nyutdannet psykolog fikk han høre at han var for ung. I 1984 var han gammel nok til et kortvarig vikariat. Når han i juni runder 70, kan han se tilbake på 38 år på den diakonale helseinstitusjonen.
– Jeg tror den nåværende ledelsen er litt mindre skeptisk, humrer han.
Selv om han egentlig slutter, fortsetter seniorforskeren i en liten stilling for å fullføre det han holder på med.

Stedfast

Hoffart kaller seg selv veldig stedfast. Han vokste opp i Modum kommune, i skogkanten mot Øst-åsen og Finnemarka.
– Jeg liker både stedet og folka i hjembygda. I tillegg har jeg vært så heldig at Modum Bad ligger i nærheten. Her går en i dybden med behandling og forskning på psykiske lidelser.

Interesse for angst

Psykologen brukte mye tid på pasientbehandling til å begynne med. Angstlidelser ble hans faglige hovedinteresse.
– De første sju årene jobbet jeg bare med behandling. Siden ble det veksling mellom forskning og behandling. Sammen med pasienter og medarbeidere oppdaget jeg tanker og handlinger som drev angsten. Dette ønsket vi å vite mer om, så vi startet forskning på dette. På den måten kunne vi bringe en utvidet forståelse tilbake til behandlingen.

«Vi oppdaget tanker og handlinger som drev angsten. Dette ønsket vi å vite mer om, så vi startet forskning på dette.»

 

Tar livet tilbake

– Hva har du vært stoltest av å få til?
– Det mest verdifulle er at jeg fikk være med på å skape en angstavdeling. Det var i 1985, og avdelingen er fortsatt levende og i utvikling. Der får 16-17 pasienter om gangen et behandlingsopphold på to måneder. Mange kommer over lammende angst og tar tilbake livet etter behandlingen der. Dette skyldes engasjerte medarbeidere, og forskning som gir ferdigheter i å drive behandling. En oppdaget og dokumentert sammenheng mellom psykiske reaksjoner kan gjøre en stor forskjell i behandlingen av den enkelte.

Les om fagseminaret som holdes for Asle Hoffart 24.06.22

 

Her er seniorforsker Hoffart avbildet foran inngangen til Forskningsinstituttet som ligger i den gamle villaen Prins Carl på Modum Bad.

 

Støttende rammer

– Er det viktige områder du helst skulle ha gjort mer på?
– Det er jo det. Sammen med forskerkolleger har jeg nå en god flyt i teoretisk utvikling med en ny og praksisnær måte å forstå psykiske problemer på. Men jeg skulle gjerne ha lært meg mer om metakognitiv terapi.
Hoffart er takknemlig for alle mulighetene han har fått på Modum Bad.
– Jeg var tidlig med på forskningen til Egil Martinsen om fysisk trening og psykisk helse. På angstavdelingen var det fagfolk som var innstilt på å forske. Direktør Ole Johan Sandvand lagde støttende rammer for forskningen.

Totalopplegg

Hva er Modum Bads fortrinn?
– At vi har gode muligheter til å drive med forskning, og at pasientene får den mengden og kvaliteten av behandling de trenger. Vi bruker tida godt gjennom de forståelsesmodellene vi jobber ut fra. Pasientene får et totalopplegg gjennom hele døgnet. Hos oss kan panikkpasienter møte og håndtere angsten uten bruk av medisiner, for de bruker behandlerne som trygghet i begynnelsen. Den type støtte er vanskelig å få hjemme. For de med posttraumatisk stress lidelse er det å bli fri fra daglig ansvar avgjørende. Da kan de gå gjennom traumeminnene som de bærer med seg. Samtidig kan behandlerne følge pasientene ut i de situasjonene som skaper angst og veilede dem direkte i det å legge av seg atferd som bevarer angsten. I behandling utenfor institusjon må de som regel gjennomføre slik behandling alene.

På dette kontoret har Asle Hoffart tilbragt utallige timer.

God lytter

– Hva er ditt fortrinn?
– Tålmodighet. Jeg er god til å lytte. Det gjør meg egnet til å møte folk der de er og få dem videre inn i endringsteknikker. Jeg ser betydningen også av de små skritt i endringen. Jeg ser forresten at jeg er stedfast i teorien også. Jeg har aldri kommet “videre” fra å studere angstlidelser.

Fagseminar

På 70-årsdagen den 24. juni arrangerer Modum Bad fagseminar og middag for seniorforskeren, med 100 gjester til stede.
– Det blir en blandet fornøyelse. Jeg liker best å være i ro og konsentrere meg om å jobbe. Men det er fint å bli satt pris på, avslutter han.

Tekst: Brita Skogly Kraglund 

Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan abonnere gratis på bladet – klikk her for å bestille.

20.06.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF