– En bekreftelse på vår dristige nysatsing i Oslo

Modum Bad har fått tilsagn om to millioner kroner til sitt dagtilbud for traumepasienter i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 10/02/09

Tilsagnet kom i et forhandlingsmøte med Helse Sør-Øst i midten av november – en gladmelding som ble svært godt mottatt på Modum Bad.
-Vi føler det er en viktig anerkjennelse og en bekreftelse på at vår dristige nysatsing i Oslo var riktig, sier klinikksjef Tron Svagård.

Han gleder seg først og fremst over at pasienter med store udekkede behov innen traumeområdet får hjelp. Samtidig opplyser han at Modum Bad har flere mål med Oslo-satsingen.

Spre kunnskap og kompetanse

-Vi ønsker å spre kunnskap og kompetanse. Modum Bad har gjennom årene opparbeidet kompetanse på traumefeltet og har også kontakt med internasjonale kapasiteter på området. Nå opplever vi stor etterspørsel fra andre behandlingsinstanser om kompetanseoverføring.

Det var i midten av mars i år at Modum Bad åpnet traumeavdelingens dagtilbud i Oslo. Dagtilbudet er beregnet på mennesker som strever med seinvirkninger av traumatiske hendelser, primært etter seksuelle overgrep i barneårene. Tilbudet ble opprettet fordi man så behovet for en mer langvarig oppfølging etter innleggelse i traumeavdelingen. For noen pasienter er det også behov for spesialiserte polikliniske tilbud som kan erstatte innleggelse.

Psykologspesialist Ingunn Holbæk leder arbeidet i Oslo. Oslo-teamet utgjør for øvrig psykolog Harald Jørgensen, psykologspesialist Kathinka Salvesen, kunst- og uttrykksterapeut Annika With og psykologspesialist Mona Thelle.

– Et godt tilbud

-Vi mener det er riktig å gi Modum Bad mulighet til å utvide tilbudet de har i Oslo, sier seksjonsleder Frode Bie i Helse Sør-Øst.

-Modum Bad har allerede et godt tilbud og vi tror det er viktig at døgntilbudet suppleres med et dagtilbud til traumepasienter. Det gir en annen tilnærming og gir også andre muligheter for oppfølging av pasientene.

-Hvor viktig er denne satsingen på traumepasienter?

-Vi ser økt og tyngre problematikk i befolkningen. Det er derfor viktig å ha en større kapasitet på området. Modum Bads dagtilbud i Oslo er et ledd i den samlede satsingen, avrunder Bie.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie (15.12.08)

Share Button
Print Friendly and PDF