Sandvand får St. Olavs Orden

Administrerende direktør Ole Johan Sandvand er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Nyhetsartikkel publisert 04/03/17

Administrerende direktør Ole Johan Sandvand får tildelt St. Olavs Orden onsdag 15. mars.

 

Overrekkelsen vil skje onsdag 15. mars.

Ole Johan Sandvand får St. Olavs orden for sin innsats som leder innen psykisk helsevern.
– Dette var en veldig stor overraskelse. Jeg har ikke en gang tenkt tanken om at jeg kunne få St. Olavs orden, sier Sandvand.

Strategisk og uredd leder

Ole Johan Sandvand har vært administrerende direktør ved Modum Bad gjennom de siste 26 år. I løpet av disse årene har han blitt en respektert og anerkjent leder innen psykisk helsevern. Virksomheten ved Modum Bad har under hans ledelse ekspandert, og preges fortsatt av en innovativ og fremtidsrettet tankegang. Gjennom systematisk og målrettet profileringsarbeid har institusjonen utviklet en sterk merkevare med godt renommé, både nasjonalt og internasjonalt.

Åpenhet – et varemerke

Åpenhet rundt psykiske lidelser har blitt en del av Modum Bads varemerke. For Sandvand har det vært spesielt viktig å ha brukerne i sentrum, og gi dem en stemme i alle sammenhenger.
– Han har stått fram som en klok, strategisk og uredd leder, med god timing som en av sine sterkeste sider, sier professor emeritus Ole Berg, en av nominantene.

Utnevnelsen ble publisert på Slottets netttsider 3. mars 2017.

Tok grep

Modum Bad var ved Sandvands tiltredelse i 1991 i en alvorlig situasjon både økonomisk og anleggsmessig. Som fersk direktør tok han dristige, men nødvendige grep. Blant annet startet han en omfattende ombygging som førte stedet tilbake til den opprinnelige sveitserstilen. Parallelt ble den faglige virksomheten utvidet og fornyet.

Med sin bakgrunn i statsvitenskap er Sandvand den første ikke-medisiner som leder Modum Bad. Han har likevel gjennom årene gått uredd inn i det faglige nytenkende og kreativ måte, samtidig som han har utvist lojalitet til norsk medisin og psykiatri. Erfaringen fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, gjorde at Sandvand ga forskningen ved Modum Bad en svært høy prioritet.

Nyetableringer

Mange nyetableringer er gjennom årene kommet til. I dag står Modum Bad i fremste rekke blant norske behandlings- og forskningsinstitusjoner for døgnbehandling av psykiske lidelser. Institusjonen er den største samlede enhet i landet for behandling av angst, depresjon, spiseforstyrrelser og psykiske traumer, samt familiebehandling. Behandlingsvirksomheten blir finansiert gjennom midler fra Helse Sør-Øst.

Det siste tilskuddet, Kildehuset – et sted for helsefremmende virksomhet, ble åpnet i nybygde lokaler av helseminister Bent Høie høsten 2015.  Gjennom Kildehuset formidler Modum Bad kunnskap om psykisk helse gjennom et stort antall kurs, seminarer og publikasjoner. Tiltak for forebygging av psykiske lidelser er også høyt prioritert.

Hele mennesket

Estetikk og kvalitet har stått i sentrum for Modum Bad siden starten i 1857, gjennom bygninger, parkanlegg, kunst og kultur. Konsertene i Festsalen er åpne tilbud, også for publikum utenfra – noe som understreker Sandvands tankegang om alminneliggjøring og åpenhet rundt psykisk helse.
Modum Bad har en klar diakonal profil og pasientene skal bli møtt på sine åndelige behov. Sjelesorgssamtaler er en naturlig del av den kliniske hverdagen. Virksomheten ved Olavskirken betyr også mye for mange pasienter gjennom gudstjenester og temakvelder.

Onsdag 15. mars kl 14 vil fylkesmann Helen Bjørnøy forta overrekkelsen under en høytidelig samling i Festsalen ved Modum Bad.

 

Fakta om Den kongelige norske St.Olavs Orden

·         Stiftet 21. august 1847 av kong Oscar 1

·         Tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten»

·         Kongen er ordenens Stormester

·         Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige

·         Er inndelt i tre grader: Storkors, Kommandør (i to klasser) og Ridder (i to klasser)

·         Deles ut etter innstilling av et ordensråd, oppnevnt av Kongen

·         Ordenstegnet er et malteserkors i hvitemaljert gull.

 

04.03.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF