Samlivspanel i Vårt Land

Fire Modum Bad-ansatte lanseres denne helgen som det nye samlivspanelet til avisa Vårt Land. Ukentlig skal de fire svare på leserspørsmål om samliv og sjelesorg.

Nyhetsartikkel publisert 10/01/20

Kristoffer Whittaker, Jon-Erik Bråthen, Bente Barstad og Grethe Hoviosen utgjør samlivspanelet som skal svare på spørsmål i Vårt Land. Foto: Erlend Berge.

 

Nyhetsredaktør Veslemøy Østrem.

– Vårt Land har lang tradisjon for å skrive om samliv og familierelasjoner. Allerede i 1993 startet vi med den første samlivsspalten, Du&Jeg. Nå ser vi at denne tradisjonen også har relevans i dag. Vi tror det er behov for mer samlivsrelatert stoff i våre spalter. Da vi i høst tok kontakt med Modum Bad fikk vi positiv respons. Og nå er vi gang, sier nyhetsredaktør Veslemøy Østrem.

Lang erfaring

De fire som har sagt ja til å stille i den ukentlige spalten er: Ledende sykehusprest Jon-Erik Bråthen, fagansvarlig for familie og samliv Grethe Hoviosen ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter, psykolog og forsker Kristoffer Whittaker samt psykologspesialist Bente Barstad. De to sistnevnte har til sammen lang erfaring fra familiebehandling ved Modum Bad.
Samlivsspalten lanseres i den kristne dagsavisen lørdag 11. januar.
– Vi bringer et stort intervju med de fire fagpersonene som skal utgjøre samlivspanelet. Samtidig presenterer vi en del fakta med søkelys på samliv og familieliv, sier Østrem.

– Utfordrende

I samlivsspalten er det psykolog og forsker Kristoffer Whittaker som er førstemann ut med å besvare et spørsmål om utroskap.
– Det er utfordrende, men også veldig lærerikt å forsøke å gi gode svar når det gjelder denne type spørsmål, sier Whittaker.
Familieterapeut Grethe Karin Hoviosen synes det er både skummelt og interessant å skulle «mene noe» om familie og samliv i det offentlige rom.
– Men jeg er opptatt av at vår kunnskap og erfaring skal komme folk til gode. Håpet er at leserne får innsikt som kan være til hjelp når livet skal leves i hverdagen.
Sykehusprest Jon-Erik Bråthen synes det er mest utfordrende å svare kort på denne type spørsmål.
– Vi vet fra vår praksis at et svar ikke passer alle. Noen ganger må man svare par med like utfordringer, litt ulikt. Dette får man kanskje ikke nyansert nok i en slik spalte, sier Bråthen.

– Spennende, men også en krevende oppgave, sier det nye samlivspanelet i Vårt Land.

– Prøveperiode

– Målet vårt med denne nye spalten er å engasjere og skape stoff av nytteverdi på dette området for leserne våre, sier nyhetsredaktør Østrem.
– Vi tar utgangspunkt i anonymiserte spørsmål og problemstillinger, og håper vi treffer et leserbehov. Vi er takknemlige for at fagekspertise fra Modum Bad stiller opp. Vi har allerede hatt gode diskusjoner med de fire i panelet. De har en unik kompetanse og bredde, så jeg gleder meg til at deres råd kan nå ut til flere lesere, avrunder Østrem.

10.01.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF