Rus og spiseforstyrrelser

Mange som strever med spiseforstyrrelse, strever også med rus. Dette tas på alvor ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 20/12/13


– Alle pasienter ved Modum Bad får tilbud om behandling av rusproblemer sier terapeut Frida Merete Kahlisto i Avdeling for spiseforstyrrelser.

Noen har blitt avhengige av piller, andre igjen bruker hasj, kokain, amfetamin eller andre narkotiske stoffer.
-Det mest vanlige rusmidlet er imidlertid alkohol, forteller terapeut Frida Merete Kahlisto i Avdeling for spiseforstyrrelser. Kahlisto er leder av Modum Bads Faggruppe for rus og har mange års erfaring med rusbehandling bak seg. Hun opplyser at alle pasienter får tilbud om behandling av sitt rusproblem ved innleggelse. – Enten problemet er lite eller stort, om man er avhengig eller har et problematisk forhold til rusmidler, så får man tilbud om hjelp.

Integrert behandling

Noe av den integrerte rusbehandlingen skjer gjennom et gruppetilbud som tilbys pasientene en gang i uka. – I gruppen møtes man til samtaler og undervisning. Deltakerne kommer fra flere avdelinger, derfor er det en sammensatt gruppe som møtes. Felles for dem alle er at de strever med rus i en eller annen form, forklarer Kahlisto.

Skjult problem

– Er alle pasienter like åpne om sitt rusproblem, eller holdes det skjult?
– Det er litt forskjellig. Noen er åpne, mens andre strever litt med å erkjenne problemet. Det kommer også an på hvor bevisste terapeutene er med å stille spørsmål om dette. Noen ganger kan det være en god hjelp at terapeutene spør direkte om pasienten har et problematisk forhold til rus.
– Hvorfor er det mange med spise-forstyrrelser som har et rusproblem?
– Det kan være mange grunner til det. Rus kan være et effektivt middel for å dempe følelser. Det kan dempe PTSD-symptomer, heve stemningsleiet hvis man er deprimert eller gjøre at man tør å bevege seg inn i sosiale settinger. Noen personer med anoreksi spiser når de er påvirket av rus. Da slipper de opp kontrollen og gir litt mer blaffen.
– Så rus blir en måte å regulere følelser på?
– Ja, men spiseforstyrrelsen er også en følelsesregulator.

Fagkafé

I tillegg til gruppesamtaler inviteres alle pasienter og ansatte ved Modum Bad til fagkafé annenhver uke.
– Fagkafeen er et lavterskeltilbud hvor man får relevant informasjon knyttet til rus. Det kan være mange ulike temaer som tas opp, forteller Kahlisto.
Eksempler på temaer er: Angst og rus, skyld og skam, depresjon og rus eller fysisk aktivitet – et alternativ til rus.
Vi opplever for tiden en stor interesse for fagkafeene våre. Ofte er det 30 – 50 personer som møter opp, sier Kahlisto. Hun tror kafétilbudet har stor effekt, mye på grunn av sin uforpliktende form.
– Det viktigste er at våre pasienter føler at de får hjelp dersom de har et rusproblem, sier hun.

Fra Badeliv nr. 4 2011
Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF