Rett pasient til rett behandling

Psykologspesialist og PhD-kandidat Karine Frost ønsker å gi flere pasienter mulighet til å oppnå endring gjennom rett behandling.

Nyhetsartikkel publisert 25/04/23

Psykologspesialist Karine Frost leder et forskningsprosjekt hvor man søker å finne metoder for å fordele pasienter til behandlingene de mest sannsynlig vil ha effekt av.

 

Karine Frost

“One size doesn’t fit all” sier vi. Det gjelder også i behandling av psykiske lidelser.
– Folk er forskjellige – og det er derfor ikke alle som får like godt utbytte av behandlingen de tilbys – for eksempel psykoterapi, sier Karine Frost.
Så hvordan kan vi da øke effektiviteten av psykoterapi slik at enda flere får godt utbytte? Dette er noe av det Frost ser på i sitt forskningsprosjekt.

Les hva Frost sier her:

Det er vanskelig å finne en behandlingstilnærming som kan passe godt for alle individene i en gruppe. Vi er nå ute etter å finne de individuelle forskjellene innad i gruppen. I stedet for å gi samme behandling til hele gruppen, kan vi prøve å matche pasienten til behandlingen. Vi kan med andre ord forsøke for hvert enkelt individ å finne den behandlingen som gir best effekt for nettopp den personen.

 

Datadrevne metoder

Flere fagfolk foreslår at såkalte datadrevne metoder kan hjelpe oss med å gjøre bedre vurderinger når det gjelder valg av behandling. Slike metoder setter sammen mange informasjonskilder i stedet for å basere valg av behandlingstilnærming på et enkelt element som den enkelte klinikerens vurdering eller pasientens diagnose.

 

Vi ønsker for hvert enkelt individ å finne den behandlingen som gir best effekt for nettopp den personen.

Man kombinerer informasjon om pasientene som er innhentet før behandlingen starter og lager modeller ut fra dette. Modellene tar i bruk erfaring fra behandlinger som allerede er gjennomført for å si noe om hva som er effektiv behandling for ulike pasienter. De kan dermed gi beregninger om hvordan det sannsynligvis vil gå i behandling på individnivå, og de kan ved å kombineres med klinisk skjønn hjelpe klinikere og pasienter velge den rette behandlingen. Datadrevne metoder har vært i bruk en stund i somatikken og har gitt store fremskritt innen kreftbehandling.

“Man kombinerer informasjon om pasientene som er innhentet før behandlingen starter og lager modeller ut fra dette”

I forskningsprosjektet mitt vil vi ta i bruk datadrevne modeller for å finne ut om vi kan effektivisere psykoterapi på denne måten. Vi vil se nærmere på behandling av traumelidelsene posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kompleks PTSD.
• Basert på pasientinformasjon som allerede er innhentet på Modum Bad, vil vi prøve å finne kjennetegn hos pasienter som kan knyttes til hvordan det vil gå i forskjellige behandlingstilnærminger for PTSD og kompleks PTSD. Så vil vi kombinere disse i en modell.
• Vi vil deretter teste modellen på fullførte behandlingsforløp og undersøke om effekten av behandlingen ville vært annerledes hvis anbefalingene fra modellen hadde blitt fulgt.
• Til slutt vil vi teste ut nytteverdien av modellen ved å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for klinikere som tar valg om behandling.

Les også kronikken “En døråpner for presisjonspsykologi” (skrevet av Modum Bads forskere) i Psykologitidsskriftet.

Share Button
Print Friendly and PDF