“Relasjonstrening som nyttårsforsett”

Et årsskifte er en naturlig anledning til ettertanke og gjennomgang av våre liv, prioriteringer, valg og ønskede endringer. Trening og sunt kosthold er velkjente satsingsområder på listen over typiske nyttårsforsetter! Og treningsstudioene melder om stor pågang. Nå skal kroppene styrkes, vedlikeholdes og god helse forebygges, ikke minst er det viktig for oss med noen år […]

Nyhetsartikkel publisert 20/01/20

Et årsskifte er en naturlig anledning til ettertanke og gjennomgang av våre liv, prioriteringer, valg og ønskede endringer. Trening og sunt kosthold er velkjente satsingsområder på listen over typiske nyttårsforsetter! Og treningsstudioene melder om stor pågang. Nå skal kroppene styrkes, vedlikeholdes og god helse forebygges, ikke minst er det viktig for oss med noen år på baken! Det eneste som går av seg selv er forfallet! Det gjelder det meste, kropp, hus, bil, tenner… Slutt med vedlikehold, service og stell og forfallet gjør seg raskt synlig. Og selv er jeg en av mange som tappert mobiliserer nok en gang og investerer krefter, tid og penger i slike vedlikeholdsprosjekter! Samliv går heller ikke av seg selv. Parforholdet vedlikeholder heller ikke seg selv!
Vi her ved Kildehuset ønsker par velkommen til et annerledes treningsstudio.

Og hva trener vi på her..? «Relasjonstrening» kan vi kalle det, og her er det ikke muskelstyrken som skal trenes, men helt andre kvaliteter vi fokuserer på.

Den første og viktigste øvelsen er parene allerede godt i gang med når de kommer hit; og den heter: Å søke hjelp – Bare det å ta kontakt med oss og gjøre en avtale kan sitte langt inne og være en kraftanstrengelse for mange. Da har paret allerede klatret over et hinder av motstand, genanse og nederlagsfølelse..? Det å søke hjelp og slippe en «hjelper» langt inn i privatlivet sitt, står det stor respekt av og vitner om mot og voksen ansvarlighet!  Å søke hjelp eller be om assistanse utfordrer vår stolthet og selvhjulpenhet, men er en viktig øvelse for oss alle i sunn ydmykhet og selverkjennelse. Problemer og hjelpeløshet som erkjennes og deles kan forvandle det mange tolker som «svakhet» til ny styrke! Første øvelse er bestått og fortjener å bli møtt med «Gratulerer og Velkommen!» For å fortsette å bruke treningsstudioenes vokabular, høres det veldig fornuftig og sentralt ut å «trene kjernemuskulaturen»! Oversatt til vår sammenheng hvor vi inviterer til forebyggende samlivsveiledning, handler det om å trene på Kommunikasjon og Bevisstgjøring.

Kommunikasjon

Det å få hjelp til å snakke sammen, samtale og ikke minst trene på å lytte til hva vi prøver å få sagt til hverandre er en viktig øvelse. Det er mange måter å kommunisere med hverandre på, og ord er ikke vårt eneste uttrykksmiddel. Konkrete handlinger, kjærtegn, prioriteringer av tid og oppmerksomt nærvær kan være vel så viktig. Vi mennesker uttrykker oss med forskjellig slags «språk», selv om ordene vi sier til hverandre må sies å stå i en særstilling. Ærlige, tydelige og velmenende ord er en mangelvare for mange i hverdagens travelhet. Å sette av tid og våge å «finne små nok ord til store nok følelser» som Hans Børli så treffende har formulert det, kan skape en klimaendring i et slitent parforhold. Men dette går ikke av seg selv! Fortrolige samtaler hvor vi deler følelser og tanker faller ofte bort i våre fylte dagsprogram. Planlegging, konkrete gjøremål og diskusjoner om aktuelle temaer er ofte enklere å snakke om, og så brenner vi inne med stemninger og følelser vi bærer på. Over tid kan ensomhet og avstand prege vår relasjon selv om vi fysisk bor under samme tak.
«Vi er sammen hver dag, men denne helgen snakket vi sammen» sa en kursdeltager på et av våre Prep-kurs. Det er en sterk opplevelse å få være vitne til at par kommer og henvender seg til meg, men så underveis i kommunikasjonsøvelsen mer og mer vender seg mot hverandre og forteller, lytter og stiller spørsmål til den andre. Å øve på ærlig, respektfull samtale kan være en krevende øvelse, men kan forløse gryende nærhet og velvilje mellom partene. Det er sterke stunder å få sitte på sidelinjen når uvante ord og talemåter åpner fastlåste mønstre og forløser et merkbart stemningsskifte mellom partene. Min rolle er å korrigere, oppmuntre og motivere paret til å fortsette samtaleøvelsen videre hjemme.
«En ting er å øve på å snakke sammen og bli bedre kjent, men vi forstår hverandre ikke», sukket en kvinne og mannen nikket taust.

Bevisstgjøring

Det handler om å få en dypere forståelse av hva våre konflikter egentlig handler om? Ofte er det sånn at mine reaksjoner ikke står i rimelig forhold til den konkrete utløsende årsak, men åpenbart treffer noe underliggende, kanskje ubevisst følelse eller behov i meg. Da inviterer jeg paret med på en «leteaksjon etter bortgjemte følelser» som kan gi en aha-opplevelse og gi ny og dypere forståelse for våre reaksjonsmåter. Vi bærer alle på opphopninger av gamle følelser som kan vekkes til live i nye situasjoner og utløse overraskende følelser. En tilsynelatende liten hendelse eller replikk kan utløse uforståelige reaksjoner og konflikter som vi ikke helt skjønner oss på.
Gordon Johnsens sitat er svært aktuelt her: »Det du får bevisstgjort kan du gjøre noe med. Det du ikke er deg bevisst gjør noe med deg» Og det er mye vi ikke er oss bevisst, men som i årenes løp blir lagret i oss og gjør noe med oss. Sterke reaksjoner som kanskje ikke helt står i forhold til den utløsende årsaken. Det kan bety mye å få en dypere forståelse av eget og hverandres følelsesliv og reaksjonsmåter. Vi står alle i fare for å feilplassere følelser på vår partner, som kanskje heller skulle vært rettet mot en annen i vår livshistorie. Og det er fort gjort å forveksle følelser. Sinne, angst, slitenhet eller tristhet kan romme underliggende følelser som ikke har blitt identifisert og tatt på alvor.

Det er ulike utfordringer og tilnærmingsmåter som er relevante i møte med par. Som personlig trener/veileder gjelder det å finne frem til et egnet treningsprogram for det aktuelle paret!

 

«5 om dagen»

Lyder et kreativt slagord som handler om sunt kosthold og oppfordring om å spise fem sorter frukt eller grønnsaker hver dag. Det er et enkelt og helsefremmende tiltak. Er det noe vi vet så er det at sunne, gode samliv også virker svært helseforebyggende! Så la oss adoptere slagordet inn i vår daglige relasjonstrening: 5 om dagen kan bety en konkret påminnelse om betydningen av: Ord:Si noe hyggelig, et kompliment! Handling :Gjør noe godt, en kanskje overraskende tjeneste!  Kjærtegn: Ta på hverandre, kjærlig berøring! Tilstedeværelse: Prioriter tid og nærvær! Oppmerksomhet: Mobiliser interesse, positiv nysjerrighet mot den andre!

Modum Bads grunnlegger Gordon Johnsen, var i hele sin lange tjeneste opptatt av mellommenneskelige relasjoner, samliv og familier. Han skrev i 1978 boken «Samlivets vitaminer» – En bok om kjærlighet, Sitat:» I 40 år har jeg stelt med ektepar som lider av «mangelsykdommer» på grunn av at de har forsømt den enkle regel å sørge for de daglige vitaminer som må til for at ekteskapet skal bli sunt og harmonisk.»

Gordon navngir disse vitaminene som: Åpenhet, Tillit, Nærhet, Ømhet, Trygghet, Tilgivelse. Han var tidlig ute med å tenke forebyggende om samlivet mellom mennesker.
Like aktuelt i dag, gode samlivsvitaminer går aldri ut på dato!

Nyttårsforsetter har en tendens til å bli kortvarige skippertak… La oss oppmuntre hverandre til fornyet motivasjon og trening og daglig sunt kosthold for våre verdifulle relasjoner.

Godt nytt år!

Anne Dahl

Share Button
Print Friendly and PDF