Regnbueflagget heist

Regnbueflagget har vært heist den siste uka på Modum Bad. Flagget er et symbol på mangfold og inkludering.

Nyhetsartikkel publisert 02/09/22

Regnbueflagget ble heist for første gang på Modum Bad mandag 29. august.

Flagget er et symbol på mangfold og inkludering i forbindelse med Pride-markeringen i Modum kommune i uke 35.

Mangfold og inkludering

Regnbueflagget ble heist på Modum Bad mandag 29. august.
– Vi ønsker å synliggjøre regnbueflagget som et symbol på mangfold og inkludering, og at på Modum Bad skal alle kjenne seg verdifulle og velkomne, sier konstituert direktør Jorunn Tangen Hole.

Verdidokument

I Modum Bads verdidokument står det:
«Modum Bad er en ideell, diakonal virksomhet – forankret i kristne og humanistiske verdier. Vårt diakonale menneskesyn fastholder at alle mennesker har en iboende verdighet som ingen har rett til å krenke. Alle skal møtes med samme respekt og omsorg, uansett livssituasjon, livssyn og bakgrunn – og vi søker å være våkne for behovene til sårbare grupper i samfunnet»

Pride i Modum

I hele uke 35 markeres Pride i Modum kommune. Lørdag 3. september vil det i forbindelse med Vikersund-dagene være markering med rådhuset og opptog gjennom sentrum.

29.08.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF