Om ørkenperlen i Kristuskransen

Torsdag 9. mars deltar prest og forfatter Ingrid Brækken Melve i Rast-samlingen i Olavskirken. Et av spørsmålene som stilles er: Hvordan leve med en tro når Gud oppleves langt borte?

Nyhetsartikkel publisert 01/03/23

Ingrid Brækken Melve er forfatter og salmedikter. Hun vil torsdag 9. mars snakke om ørkenperlen i Kristuskransen.

Torsdag 9. mars kommer Ingrid Brækken Melve til Olavskirken i forbindelse med Rast-samlingen kl 18. Hun vil snakke om ørkenperlen i Kristuskransen. Spørsmålene hun stiller er: Hvordan kan vi finne språk for livet og troen? Hvordan leve med en tro når Gud oppleves langt borte? Hva innebærer det å skrive salmer for dagens mennesker?

Melve arbeider som vikarprest i Råde, stilist for Bibelselskapet og med skriveprosjekter. Hun har skrevet salmer siden 2014 og kom i 2022 med romanen Avstøtning på Cappelen Damm forlag.

En rast – en pause

Gjennom fastetiden inviterer sykehusprestene til seks rasteplasser i Olavskirken – kveldsmesser med samtaler mellom sykehusprestene og inviterte gjester om alminnelige liv i et hellig rom. Fastetiden er de seks ukene før påske. Det er tid for ettertanke. Kanskje er det også tid for å ta en pause fra noe for å kunne gi tid og oppmerksomhet til noe annet?
– Fastetiden kan være som et veistykke vi vandrer mot påske. En vandring inneholder også hvile underveis, sier ledende sykehusprest Idun Strøm Sefland.

 

Sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen (foran) og Idun Strøm Sefland inviterer til Rast – pauser for pust og påfyll i fastetiden.

Rast – et veistykke før hvile

I gamle dager brukte man ordet «rast» som en betegnelse på lengden av et veistykke mellom hver gang man skulle hvile.
–  En dagsreise kunne for eksempel være fire raster. Nå forbindes ofte ordet «rast» med pause for pust og påfyll, sier Strøm Sefland.

Seks rasteplasser

Gjennom fastetiden inviterer hun og kollega Anders Heskestad Mikalsen til seks rasteplasser i Olavskirken. Rasteplassene er kveldsmesser med samtaler mellom sykehusprestene og inviterte gjester om alminnelige liv i et hellig rom. Samtalene foregår i rammen av Olavskirkens enkle kveldsmesseliturgi, fin musikk og vandring i kirkerommet med mulighet for nattverd.

Kristuskransen ligger på en benk.

Den svenske biskopen Martin Lønnebo laget en krans av perler som hjelp til å stanse opp og gi rom for viktige dimensjoner ved livet og troen. Hver av perlene minner oss om ulike sider av å være menneske

 

Kristuskransen

Den svenske biskopen Martin Lønnebo laget en krans av perler som hjelp til å stanse opp og gi rom for viktige dimensjoner ved livet og troen.
– Hver av perlene minner oss om ulike sider av å være menneske, sier Strøm Sefland.
– Perlene i Kristuskransen farger kveldsmessene i Olavskirken gjennom fastetiden og setter retning for samtalene i kveldsmessene.Det er mulig å kjøpe en kristuskrans i Olavskirken og bruke den som en hjelp til å finne egne rasteplasser og hvilesteder.
Sykehusprestene har laget et lite hefte med korte refleksjoner til hver perle som inspirasjon til ettertanke og bønn. Håpet er at kveldsmesser og kristuskransen kan gi påfyll og pust i ukene frem mot påske.

Kristuskransen ligger oppå en brostein.

Kristuskransen fås kjøpt som armbånd. På den måten kan man bære perlene med seg som en påminnelse i hverdagen. Foto: Idun Strøm Sefland.

Her er programmet for Rast-samlingene i Olavskirken (kl 18.00)

Torsdag 23. februar er Jon-Erik Bråthen gjest. Han var sykehusprest ved Modum Bad i over tolv år. Nå er han feltprest i Finnmark. Temaet for samtalen denne kvelden er jeg-perlen. Hva gjør en soldatuniform med et menneskes identitet? Hvordan preges vi som enkeltmennesker og fellesskap av krig og uro? Hva kan feltpresten bidra med i Forsvaret?

 

 

 

Torsdag 2. mars snakker Anne og Per Arne Dahl om kjærlighetsperlene i Kristuskransen. Hvordan kan man lære å elske? Hva er sammenhengen mellom ærlighet og kjærlighet? Og Guds kjærlighet – hva kan vi vite om den? Anne er teolog og familieterapeut ved Modum Bad. Per Arne er tidligere biskop i Tunsberg. De har vært gift med hverandre i 47 år og er aktuelle med boken Den store kjærligheten – kan vi lære å elske på Gyldendal forlag.

 

 

 

Portrett av Ingrid Brækken MelveTorsdag 9. mars kommer Ingrid Brækken Melve og snakker om ørkenperlen i Kristuskransen. Hvordan kan vi finne språk for livet og troen? Hvordan leve med en tro når Gud oppleves langt borte? Hva innebærer det å skrive salmer for dagens mennesker? Ingrid arbeider som vikarprest i Råde, stilist for Bibelselskapet og med skriveprosjekter. Ingrid har skrevet salmer siden 2014 og kom i 2022 med romanen Avstøtning på Cappelen Damm forlag.

 

 

 

Torsdag 16. mars er Ann Kristin van Zijp Nilsen invitert for å dele sine tanker om gudsperlen i Kristuskransen. Hvordan kan mennesker med ulik tro møtes til dialog? Hva kan vi vite om Gud? Hva er det spesielle med kristen tro? Ann Kristin er dialogprest i Areopagos og skribent. Hun var tidligere kommunikasjonsleder i Areopagos og redaktør for magasinet Tørst, og hun har vært avisspaltist i en årrekke.

 

 

 

Torsdag 23. mars er det Leif Gunnar Engedal som er gjest. Han snakker om den grønne hemmelighetsperlen i Kristuskransen. Hva skjer med livet og troen når skaperverket trues? Hvordan kan klimasorg og fremtidshåp holdes sammen? Hva er hemmeligheten med den grønne perlen? Leif Gunnar er teolog og pensjonert professor. Han har særlig arbeidet med religionspsykologi og kristen sjelesorg og har vært ansatt i en årrekke ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad og MF Vitenskapelig høyskole i Oslo.

 

 

Torsdag 30. mars samtaler sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland om Kristuskransen som verktøy for livet og troen. Hvordan kan perlene hjelpe oss til å forstå oss selv og Gud? Hvordan kan Kristuskransen brukes i hverdagen? Hva forteller de ulike perlene oss om å være menneske og om Gud?

 

 

 

08.03.23
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF